Statliga bidrag

Regionförvaltningsverket i Östra Finland ansvarar för de statliga bidragen till skötseln av hjälte- och civilbegravningsplatser på överlåtna områden och skötseln av evakuerades hjältegravar i hela Finland.

Med begravningsplatser på överlåtna områden menas hjälte-, fält-, och civilbegravningsplatser som finns i Ryssland till följd av andra världskriget.

Bidragen beviljas en gång per år. För 2020 ska ansökan lämnas in senast den 15 maj 2020 kl 16:15. Före utgången av mars nästkommande år ska en rapport om bidragsanvändningen skickas till regionförvaltningsverket i Östra Finland.

 

Ersättning för skötseln av ryska krigsfångars gravar

Regionförvaltningsverket kan ge ersättning för skötsel och underhåll av ryska krigsfångars gravar. För att få ersättning måste man avtala om gravskötseln med  regionförvaltningsverket i Östra Finland. En organisation, ett företag eller en privatperson kan ingå avtalet.

Regionförvaltningsverket ingår avtal om begravningsplatser samt följer upp och övervakar att avtalen efterlevs.

Mer information:

överinspektör för biblioteksväsendet Pirkko Rusi, tfn. 0295 016 518
fornamn.efternamn(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Uppdaterad