Beredskapskommittén

Den regionala beredskapskommittén bistår regionförvaltningsverket i uppgiften att samordna beredskapen. I beredskapskommittén finns medlemmar från regionförvaltningsverket, NTM-centralerna, statliga säkerhetsmyndigheter och olika organisationer. Representanter för kommunerna i regionen, den övriga offentliga förvaltningen och näringslivet kan också ingå.

Beredskapskommittén kan också vara landskapsspecifik.

Den regionala beredskapskommitténs uppgifter:

 • Upprätthåller en regional säkerhetslägesbild och följer med aktuella säkerhetsfrågor inom olika sektorer.
   
 • Är samarbetsorgan för myndigheterna då regionförvaltningsverket samordnar den regionala beredskapen och beredskapsplaneringen, stödjer beredskapsplaneringen och då behöriga myndigheter leder säkerhetssituationer inom sitt område.
   
 • Arbetar för regional och lokal säkerhetsplanering och säkerhetssamarbete.
   
 • Förbereder med jämna mellanrum kärnområden för regionen och gemensamma mål i beredskapsfrågor. Deltar i uppgörandet av en gemensam säkerhetsstrategi för regionförvaltningens verksamhetsområde utgående från redogörelserna över den nationella säkerheten, säkerhetsstrategin för samhället och strategin för den inre säkerheten och dess regionala åtgärdsplan. Följer upp genomförandet av de föreslagna åtgärderna och rapporterar om ärendet.
   
 • Följer med beredskapsövningarna som ordnas på området och deltar i planeringen av dem.
   
 • Dessutom behandlar och bereder beredskapskommittén under perioden 2019–2020 förslag till hur säkerhetsfrågor ska beaktas vid reformen av förvaltningsstrukturerna.
Uppdaterad