Beredskapsövningar

Regionförvaltningsverket (RFV) ordnar årligen i samarbete med Räddningsinstitutet åtminstone en beredskapsövning på landskapsnivå eller som omfattar två landskap. Här testas beredskapsplanernas, signalförbindelsernas och ledningssystemets funktion utgående från en beskriven situation och givna uppgifter.

I övningarna deltar representanter för regionens kommuner och regionförvaltningen och enligt behov aktörer inom näringslivet, massmedier och övriga samfund.

Uppdaterad