Tillsyn över paketreserörelser

Regionförvaltningsverket övervakar att de som idkar paketreserörelser på marknaden är registrerade i registret över paketreserörelser som upprätthålls av Konkurrens- och konsumentverket. Regionförvaltningsverket utreder självständigt eller på begäran av Konkurrens- och konsumentverket kvaliteten på affärsverksamheten hos verksamhetsutövare som erbjuder resor.

Paketreseföretag som är registrerade och som vid behov har ställt en säkerhet till Konkurrens- och konsumentverket är ekonomiskt trygga för konsumenten att anlita.

I registret över paketreserörelser kan vem som helst kontrollera om en verksamhetsutövare som marknadsför paketresor är registrerad.

Om en oregistrerad verksamhetsutövare misstänks erbjuda paketresor, kan ärendet anmälas till det regionförvaltningsverk på vars område verksamhetsutövaren har sin hemort.

Konkurrens- och konsumentverket upprätthåller ett register över paketreserörelser som verkar endast i Finland. Registrering är obligatoriskt enligt lagen om paketreserörelser. Konkurrens- och konsumentverket övervakar tillsammans med regionförvaltningsverket och polismyndigheterna att lagen följs.

Se vem som är kontaktperson i din region:

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela