Besvär och omprövningsbegäran

Regionförvaltningsverket är besvärsmyndighet i de ärenden som separat föreskrivs i lag.

Man kan överklaga hos regionförvaltningsverket i vissa ärenden som gäller undervisningsväsendet. Regionförvaltningsverket avgör även omprövningsbegäran om bedömningar i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Dessutom avgör regionförvaltningsverket begäran om omprövning i ärenden som gäller specialomsorgsprogram enligt specialomsorgslagen.

I nämnda ärenden kan regionförvaltningsverket till följd av besvär upphäva eller ändra en lägre myndighets beslut om det är lagstridigt.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

genvägar

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta