Befrielse av säkerhet

Den som ställt säkerhet ska själv skriftligen ansöka om befriande av säkerheten och förete utredning över att villkoren för befrielse uppfylls. Förutsättningarna för befrielse beror på den grund som säkerheten har ställts utifrån.  I vissa fall ska den som ställt säkerheten förete regionförvaltningsverket ett laga kraft vunnet myndighetsbeslut eller domslut (bl.a. 3 kap. 17 § , 11 kap. 20 § och 15 kap. 7 § i vattenlagen, 69 § i miljöskyddslagen (86/2000), 127 § i miljöskyddlagen (527/2014) och 84 § i inlösningslagen).

Befriande av säkerheten kan också ske genom att en annan myndighet fattar beslut om befriande av säkerhet.

Det tas inte ut någon prestationsavgift för befriande av säkerhet.

Beslut angående befriande av säkerhet som fattas av ansvarsområdet för miljötillstånd är dock avgiftsbelagda i enlighet med statsrådets förordning om regionförvaltningsverkens avgifter.

Uppdaterad

Blanketter