› Tillbaka till den grafiska version

Den avlidnes aska

Den avlidnes aska ska inom ett år efter kremeringen gravsättas eller på annat bestående sätt placeras på en plats.

Den som tar emot askan ska innan askan lämnas ut skriftligen meddela krematoriets huvudman var askan kommer att placeras. Om de personer som ansvarar för begravningsarrangemangen inte tar hand om askan inom ett år från kremeringen (trots uppmaning från krematoriet), ska askan på bekostnad av den avlidnes dödsbo placeras på den begravningsplats där den avlidne har rätt att bli begraven.

För placeringen av aska (till gravsättning eller för att strös ut i ett mark- eller vattenområde) behövs alltid ett tillstånd av den som äger eller innehar området. För att undvika missförstånd bör tillståndet bör vara skriftligt.

För gravsättning av den avlidnes aska behövs inget tillstånd från regionförvaltningsverket, om ingen enskild gravplats anläggs. En enskild gravplats anläggs inte om den avlidnes aska placeras i marken på så sätt att inget minnesmärke eller annat synligt märke placeras vid graven.

Om man vill placerade den avlidnes aska på ett markområde samt sätta ett minnesmärke eller andra synliga märken på platsen, ska man ansöka om tillstånd hos regionförvaltningsverket att inrätta en enskild grav.

Mer information:

överinspektör Johanna Rantala, tfn 0295 016 506
fornamn.efternamn(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 

Uppdaterad