Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

Genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller över 2,8 och högst 4,7 volymprocent etylalkohol får säljas endast med giltigt tillstånd som gäller för enskilda företagare eller affärsställen. Detaljhandelstillstånd kan inte överföras, utan då företagaren eller försäljningsstället ändras, krävs alltid ett nytt detaljhandelstillstånd. Detaljhandelstillstånd söks skriftligen hos RFV i den region där försäljningslokalen ligger.

Sökanden ska bland annat ha den tillförlitlighet och de behövliga ekonomiska och yrkesmässiga förutsättningar som krävs. Detaljhandelsstället ska vara lämpligt för försäljning av livsmedel.

Handläggningstiden av en tillståndsansökan vid regionförvaltningsverket är i medeltal 30 dygn. För handläggningen av ansökan bör man ändå reservera 1–2 månader. Försäljning utan ändamålsenligt tillstånd eller med ett tillstånd som beviljats den tidigare företagaren är lagstridigt. En näringsidkare som beviljats detaljhandelstillstånd för ett visst ställe kan inte inleda detaljhandelsverksamhet med alkoholdrycker på ett annat verksamhetsställe förrän han eller hon fått detaljhandelstillstånd för det andra stället.

Innehavaren av detaljhandelstillstånd är skyldig att meddela RFV om det sker ändringar i ägandeförhållandena eller på verksamhetsstället.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela