Den som söker detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas ett företag eller samfund med ett FO-nummer som beviljats av registermyndigheten (patent- och registerstyrelsen, magistraten, skattebyrån eller NMT-centralen). Företaget eller samfundet ska även registreras i skatteförvaltningens register för mervärdesskatteskyldiga samt i förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistren.

Sökanden ska ha den tillförlitlighet och de behövliga ekonomiska och yrkesmässiga förutsättningar som krävs. Föreskrifter som gäller sökanden tillämpas även på den som på grundval av äganderätt, avtal eller andra arrangemang utövar bestämmande inflytande för sökandens räkning.

Tillståndsmyndigheten har rätt att av sökanden kräva väsentliga uppgifter med tanke på beviljandet av detaljhandelstillståndet.

Uppdaterad