Detaljhandel

Detaljhandelstillståndet berättigar till försäljning av alkoholdrycker till detaljhandelskunder. Försäljning av alkoholdrycker för servering eller vidare till en annan detaljförsäljare kräver partihandelstillstånd. I affären får endast de alkoholdrycker säljas som anskaffats av tillverkaren av alkoholdrycker eller en partiförsäljare eller som detaljförsäljaren enligt alkohollagen har importerat för egen detaljhandel.

Om tillståndshavaren har både detaljhandels- och serveringstillstånd, ska inköp, försäljning och lager av båda verksamheterna hållas var för sig. Alkoholdrycker som anskaffats för servering får inte brukas för detaljhandel och tvärtom. Om tillståndshavaren har flera detaljhandelsställen, ska inköpen för varje enskilt ställe ske med eget tillståndsnummer.

Försäljning av alkoholdrycker är tillåtet i hela landet mellan klockan 9 och 21 då försäljningsstället får ha öppet. Försäljningen av alkoholdrycker kan inte fortsätta efter klockan 21. Om affärens öppettider avviker från dessa tider ska man se till att kunderna inte får tillgång till alkoholdryckerna.

Alkoholbolaget får sälja produkter mellan klockan 9 och 20 alla vardagar, utom lördag, dagen före självständighetsdagen, på nyårsaftonen och på valborgsmässoaftonen då detaljhandel för bedrivas mellan klockan 9 och 18.

En försäljare av alkoholdrycker i en livsmedelsaffär ska ha fyllt 18 år. En person under 18 år får sälja alkoholdrycker endast under uppsikt av en närvarande person som fyllt 18 år.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela