Försäljningstider

Det är tillåtet att sälja alkoholdrycker endast klockan 9.00–21.00 på detaljhandelsställen. Detaljhandelsställets öppettider kan vara längre än försäljningstiden för alkoholdrycker. Oberoende av försäljningsställets öppettider får försäljningen av alkoholdrycker inledas tidigast klockan 9 och den ska avslutas senast klockan 21.

Om affären håller öppet efter klockan 21 kan tillgången till alkoholdrycker förhindras från och med klockan 21. Alkoholdrycker får inte säljas om det inte med säkerhet kan konstateras att kunden fått tillgång till alkoholdrycken före klockan 21. Alkoholdrycker som kunden fått tillgång till före klockan 21 kan betalas till kassan efter klockan 21.

Om affären öppnas tidigare än klockan 9 eller om den hålls öppen efter kockan 21 kan iakttagandet av bestämmelserna om försäljningstider underlättas genom strukturella och tekniska metoder. Sådana åtgärder omfattar bl.a. att stänga alkoholdryckesavdelningar och kylskåp samt att täcka alkoholdryckerna eller förvara dem i ett lager. Med dessa åtgärder och tydlig information om öppettiderna i butiken informeras kunderna effektivt om försäljningstiden för alkoholdrycker.

Om en butik stängs och inte tar emot nya kunder efter klockan 21 kan de kunder som finns i butiken fullfölja sitt inköp av alkoholdrycker utan brott mot bestämmelsen om försäljningstider.

Uppdaterad