Detaljhandel

Detaljhandel med alkoholdrycker förutsätter i regel tillstånd. Innan detaljhandel inleds ska sökanden på ansökan ha beviljats detaljhandelstillstånd. Tillståndet beviljas separat för varje verksamhetsställe och näringsidkare.

Alko har ensamrätt att bedriva detaljhandel med alkoholdrycker i Finland. Undantagsvis kan rätt till detaljhandel med alkoholdrycker beviljas i vissa fall, och drycker som innehåller högst 2,8 % alkohol får säljas fritt.

Ett detaljhandelstillstånd som beviljats en livsmedelsaffär, en Alko-butik eller i samband med ett serverings- eller tillverkningsställe ger rätt att sälja alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 % alkohol. Ett detaljhandelstillstånd kan också beviljas ett tillverkningsställe för gårdsvin (högst 13 %) och hantverksöl (högst 12 %).

Om alkoholdrycker säljs på ett inhemskt fartyg i trafik mellan Finland och utlandet, ska transportören göra en anmälan om detta till Valvira innan försäljningen inleds (se Internationell trafik)

Till uppgifterna för Valvira hör styrning av regionförvaltningsverkens alkoholtillståndsförvaltning och tillsyn. Syftet med Valviras styrning är att säkerställa en enhetlig tillämpning av lagen i hela landet. En heltäckande bild av detaljhandeln med alkoholdrycker får du av Valviras allmänna anvisning Detaljhandel med alkoholdrycker.

Totalreformen av alkohollagen påverkar detaljhandelsverksamheten. Valvira har publicerat ett sammandrag av de viktigaste förändringarna.

Uppdaterad