Tillsyn och sanktioner i detaljhandelsverksamheten

Regionförvaltningsverket (RFV) övervakar inom sina områden detaljhandeln med alkoholdrycker samt lagenligheten av reklam och annan säljfrämjande verksamhet i fråga om alkoholdrycker. Valviras uppgift är att ha tillsyn över detaljhandel med alkoholdrycker samt över reklam och säljfrämjande verksamhet i hela landet. En väsentlig del av tillsynen över detaljhandeln är tillståndshavarnas egenkontroll.

Tillsynsmyndigheten har rätt att inspektera detaljhandelsställets lokaler och verksamhet samt granska dokument som behövs vid tillsynen. Myndigheten har rätt att få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen, exempelvis årsrapporter om detaljhandeln. Därtill kan tillsynsmyndigheten för övervakningen utan ersättning ta prov på de alkoholdrycker som ska säljas.

RFV kan ge innehavaren av detaljhandelstillstånd en anmärkning, en skriftlig varning eller utan ersättning begränsa tillståndet genom förkortning av försäljningstiden eller återkalla tillståndet för viss tid eller permanent. Dessa åtgärder kan vidtas om tillståndshavaren i sin näringsverksamhet har överträtt alkohollagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser, föreskrifter eller begränsningar, eller inte längre anses ha de förutsättningar eller den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet, eller om det på försäljningsstället har förekommit ordningsstörningar eller annat missbruk.

Om det görs reklam för alkoholdrycker eller vidtas andra sådana marknadsföringsåtgärder eller säljfrämjande åtgärder som strider mot 33 § i alkohollagen, kan RFV styra tillståndshavaren i ärendet. Detta kan effektiveras bland annat genom vite. Överträdelser som hänför sig till reklam på ett försäljningsställe kan dessutom leda till sanktioner mot detaljhandelsstället.

Reklamanvisning

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

GENVÄGAR