Begränsningar och reklam för detaljförsäljningen

Försäljning av alkoholdrycker är tillåtet i hela landet mellan klockan 9 och 21 då försäljningsstället får ha öppet. Försäljningen av alkoholdrycker kan inte fortsätta efter klockan 21. Om affärens öppettider avviker från dessa tider ska man se till att kunderna inte får tillgång till alkoholdryckerna. Alkoholdrycker får inte säljas eller överlåtas till en person under 18 år eller till en berusad person.

Det är förbjudet att erbjuda två eller flera förpackningar alkoholdryck till ett nedsatt totalpris, så att priset på samma produkter är dyrare om de köps separat. Försäljningsstället kan fritt bestämma priserna på alkoholdryckerna. Priset på en alkoholdrycksprodukt får emellertid inte vara högre än priset på en enskild dryck i ett flerpack.

Försäljaren får inte vägra att sälja produkter i flerpack styckevis. Det är förbjudet att utanför detaljhandelsstället i fråga om förpackningar alkoholdryck utannonsera priserbjudanden som varar kortare tid än två månader. Priserbjudanden om alkoholdrycker är tillåtet endast då erbjudandet är i kraft utan avbrott i minst två månader.

Uppdaterad