Vägledardagarna 2018 - Vägledningens metoder

Korsholm och Vasa 24–25.10.2018

Unikt för människan är berättelsen. Språket. Inte sällan bygger vägledningspraxis på dessa element: berättelsen och samtalet om mig, mina val och förhoppningar. På årets vägledardagar undersöker vi vägledningens metoder tillsammans med litteraturvetare, berättelsernas sakkunniga, och bekantar oss med karriärteorier som utgör en viktig del av vägledarutbildningen i Sverige. LIV-grupperna i Svenskfinlands regioner leder varsin workshop och vi får inlägg av minister Astrid Thors och vd Georg Henrik Wrede.

Syfte

Vägledardagarna är en årligen återkommande fortbildning och konferens för vägledande personal med syfte att belysa olika aspekter av vägledning samt skapa ett forum för kunskapsutbyte och diskussion.                   

Målgrupp

Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, på arbets- och ungdomsverkstäder, på arbets- och näringsbyråerna, inom integrationsprocesser, inom vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

Vägledardagarnas intervjuer, bilder och material

Under Vägledardagarna i Korsholm och Vasa 24–25.10.2018 intervjuade vi konferensens föreläsare. Vi har samlat intervjuerna på vår Youtube-kanal, där du kan återvända till definitionen av biblioterapi eller karriärteori och höra Georg Henrik Wredes råd till vägledare i mötet med nya generationer av ungdomar. Spela upp någon minut i klassen eller på mötet med kollegerna som diskussionsunderlag kring berättelsens funktion i människans liv och i hanteringen av sina studie- och karriärstigar.

I materialbanken hittar du presentationerna från vägledardagarna och på Facebook ett bildgalleri från konferensen.

Tack för goda möten och samtal till alla er som deltog.

 

Vägledardagarnas program (länk)

Beskrivning av workshopparna (länk)

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta