Vägledardagarna 2020: På väg mot år 2030

Åbo 18-19.3.2020

VÄGLEDARDAGARNA HAR STÄLLTS IN P.G.A. RISKEN FÖR SPRIDNING AV CORONAVIRUSET!

Så här i början av ett nytt decennium tar vägledardagarna sikte på framtidens arbetsliv ur ett hållbarhetsperspektiv. De flesta strateger är överens om att arbetslivet kommer att genomgå stora förändringar. Men vad bör vi beakta för att skapa mänsklig hållbarhet i arbetslivet? Vilka framtidstrender påverkar synen på arbete och livet överlag? Hur ser dagens unga och morgondagens vuxna på framtiden? Och hur ska vi se till att alla har de kompetenser som behövs för att klara sig i det framtida samhället? Dessa frågor är bakgrunden till programmet för årets vägledardagar.

Regionförvaltningsverket har utarbetat programmet tillsammans med medlemmar ur sektionen för livslång vägledning i Egentliga Finland.  En arbetsgrupp bestående av Peter Edelsköld, Jenni Lindroos, Thomas Sjöblom och Carola Bryggman har tagit fram idéerna till programinslag.            

Målgrupp

Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

Vägledardagarnas program (länk)

 

Intervjuer, bilder och material från Vägledardagarna 2018

Under Vägledardagarna i Korsholm och Vasa 24–25.10.2018 intervjuade vi konferensens föreläsare. Vi har samlat intervjuerna på vår Youtube-kanal, där du kan återvända till definitionen av biblioterapi eller karriärteori och höra Georg Henrik Wredes råd till vägledare i mötet med nya generationer av ungdomar. Spela upp någon minut i klassen eller på mötet med kollegerna som diskussionsunderlag kring berättelsens funktion i människans liv och i hanteringen av sina studie- och karriärstigar.

I materialbanken hittar du presentationerna från vägledardagarna och på Facebook ett bildgalleri från konferensen.

Tack för goda möten och samtal till alla er som deltog.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta