› Tillbaka till den grafiska version

Vägledardagarna 2018 - Workshoppar     

 

Workshop 1: Integration på svenska i Finland

Vilken roll spelar den livslånga vägledningen för en lyckad integration? De nyanlända – oavsett ålder- behöver information om och vägledning i hur det nya samhället fungerar och framför allt om hur de på bästa sätt kan skaffa sig de färdigheter som behövs för att etablera sig i Finland. För en effektiv vägledning behöver det mottagande samhället också veta vilka behov den nyanlända har och hurudan tidigare utbildning och kompetens personen har. Hur kan vi bäst arbeta med integrationsfrågor i vägledningsarbetet?

I denna parallellsession presenterar vägledare Ida Kauppila hur man arbetar med vägledningen av elever med invandrarbakgrund i Närpes kommun. Christina Wisén från Yrkesakademin har inom ramen för projektet En bra start i Österbotten utvecklat ett svenskspråkigt material för den inledande kartläggningen. Ann-Sofi Backgren presenterar Tree of Life-handledningsmetoden som ett verktyg för vägledningen av nyanlända. Dessutom presenteras resultat av enkäten som sändes till vägledare i Svenskfinland i början av oktober.

Workshop 2: Att jobba med karriär- och livsplanering - metoder och verktyg

Leena Stark kommer att presentera yrkesvalspsykologens sätt att arbeta. Tillsammans i workshopen diskuterar vi olika metoder och verktyg som kan användas i handledande samtal. Deltagarna får också själva pröva på en övning samt utbyta erfarenheter om förfaringssätt som de har upplevt att fungerar bra i vägledningsprocessen.

Leena Stark är psykolog inom Yrkesvals- och karriärvägledning som finns inom Egentliga Finlands TE-tjänster.

Workshop 3: Vägledarens roll i de ungas studieval

Vägledning av unga är en spännande process. Även om vägledningen är ett samtal mellan vägledare och vägledd påverkar också saker som sker i omvärlden hurdan vägledning som behövs och vem som söker vägledning. Hur hanterar vi detta? Förändras vägledarens roll med tiden?  

I workshoppen Vägledarens roll i de ungas studieval möts vi för att diskutera och dela med oss av upplevelser kring vår roll som vägledare. Vi kommer att granska vägledning ur olika perspektiv och reflektera över hur vägledarens roll förändrats och hur vägledningen och behovet av vägledning ser ut i framtiden. Vi arbetar med ett 'spelifierat' format där du rör dig genom olika nivåer. Med nyfikenhet, kollektivt arbete och lite tur når du kanske en större förståelse för dig själv som vägledare.

Ansvariga för workshoppen är projektledare Ida Söderlund och vägledare Helena Martin inom projektet Studera i Helsingfors.

Workshop 4: "Min lärstig", ett digitalt handledningsverktyg i Wilma utvecklat för grundläggande utbildningen 7-9

Deltagarna kan genom egna inloggningar på egna kommunikationsmedel bekanta sig med handledningsverktyget Min lärstig, som test elev. Under workshoppen går vi tillsammans igenom olika sätt att använda sig av Min lärstig.

Workshoppen leds av elevhandledarna Pamela Backholm, Jonas Ehrman, Camilla Lillås och Ann-Sofie Nygård.

Uppdaterad