Nyheter och nyhetsbrev 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket nyheter och nyhetsbrev 2020. De nyheter och nyhetsbrev som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

 

Nyheter och nyhetsbrev 2020

En bot hjälper privata serviceproducenter inom social- och hälsovården att fylla i verksamhetsberättelsen

En bot hjälper privata serviceproducenter inom social- och hälsovården i frågor som gäller verksamhetsberättelsen. Botten är i bruk under den tid som verksamhetsberättelser lämnas in, dvs. fram till 29.2.2020, och finns tillgänglig på Valveri.fi dygnet runt.

Privata serviceproducenter inom social- och hälsovården ska lämna in sina verksamhetsberättelser under tiden mellan den 7 januari och 29 februari 2020.

Verksamhetsberättelsen lämnas in elektroniskt på adressen www.valveri.fi. Tjänsten Valveri.fi har en bot som hjälper aktörerna i frågor som gäller verksamhetsberättelsen.

En bot är ett datorprogram som konstruerats för att konversera med människor och bistå i kundtjänst.

Mer information:
Helena Pulkkinen, projektplanerare, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
tfn 0295 016 503
fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad