Nyheter och nyhetsbrev 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket nyheter och nyhetsbrev 2020. De nyheter och nyhetsbrev som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

 

Nya direktör för regionförvaltningsverkens ansvarsområde för basservice, rättsskydd och tillstånd

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har den 29 april 2020 utnämnt direktörer för ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd. Direktörerna utnämndes för regionförvaltningsverken i Södra Finland, Sydvästra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland för en period om fem år. Den aktuella tjänsten som direktör för ansvarsområdet vid Regionförvaltningsverket i Lappland kommer att utlysas på nytt. Information om utnämningen uppdateras i den här nyheten då social- och hälsovårdsministeriet offentliggör utnämningen.

Ansvarsområdena för basservice, rättsskydd och tillstånd har hand om exempelvis uppgifter inom social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, rättssäkerhet, grundläggande rättigheter och näringsverksamhet. Direktörerna ansvarar för ledningen och resultatet av sina ansvarsområden.

Utnämnda direktörer

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: licentiat i hälsovetenskaper Kristiina Poikajärvi
Poikajärvi övergår till uppdraget från uppdraget som direktör för ansvarområdet basservice, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverket i Lappland.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: filosofie magister Ulla Ahonen
Ahonen fortsätter med samma uppdrag.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: officer Heikki Mäki
Mäki övergår till uppdraget från uppdraget som chef för näringstillsynsenheten vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: juris kandidat Leena Laajala
Laajala fortsätter med samma uppdrag.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: eMBA juris kandidat Maria Siurua
Siurua övergår till uppdraget från uppdraget som chef för enheten för informationshantering vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

 

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 29.4.2020: Nya direktörer för regionförvaltningsverkens ansvarsområde basservice, rättsskydd och tillstånd (stm.fi/sv/)


Uppdaterad