Nyheter och nyhetsbrev 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket nyheter och nyhetsbrev 2020. De nyheter och nyhetsbrev som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

 

Regionförvaltningsverken meddelar besluten om sommarens evenemang i maj

Regionförvaltningsverken fattar under maj månad beslut om sammankomstbegränsningarna för offentliga tillställningar under sommaren. Syftet med begränsningarna är att förhindra att coronaviruset sprids i Finland.

Det finns mycket förväntningar. Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverken meddelar och de praktiska tolkningarna i samband med dem är emellertid av allmän karaktär. Detta eftersom det finns så många olika slags evenemang och tillställningar.

Vi tar i våra beslut inte ställning till varje enskilt evenemang, men vi publicerar tolkningar av besluten bland vanliga frågor på våra webbsidor. Vår tolkning kan stöda evenemangsarrangörens beslutsfattande. I regel är varje aktör eller evenemangsarrangör tvungen att i sin egen verksamhet själv bedöma hur den kan följa hygienrekommendationerna och föreläggandena som träder i kraft 1.6.2020 i den egna verksamheten och genomföra verksamheten, tillställningarna och evenemangens så att sjukdomsläget inte förvärras.

Vi understryker varje aktörs och medborgares eget ansvar när det gäller att i den egna verksamheten följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer och på det sättet för egen del förebygga att coronaviruset sprids.

 


Uppdaterad