Nyheter och nyhetsbrev 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket nyheter och nyhetsbrev 2019. De nyheter och nyhetsbrev som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Styrningsmöten för äldreomsorgen startar i september

Regionförvaltningsverken och Valvira arrangerar under hösten 2019 regionala möten i syfte att styra äldreomsorgen.

Mötena är avsedda för chefer hos offentliga och privata aktörer som producerar och tillhandahåller tjänster inom äldreomsorgen, och syftet är att säkerställa servicekvaliteten och att stärka tillgodoseendet av de äldre klienternas rättigheter samt klient- och patientsäkerheten.

Höstens regionala möten
(programmen uppdateras när de fastställts, på en del orter ordnas mötet via fjärrkontakt)

17.9.2019

 

TAMMERFORS, fjärrkontakt: JYVÄSKYLÄ och VASA, RFV i Västra och Inre Finland

 

 

(på finska) program | anmälan Jyväskylä | Vaasa | Tampere

2.10.2019

 

INARI, RFV i Lappland

 

 

(på finska) program | anmälan

9.10.2019

 

KEMI, RFV i Lappland

 

 

(på finska) program | anmälan

23.10.2019

 

HELSINGFORS, RFV i Södra Finland

 

 

(på finska) program | anmälan

6.11.2019

 

KAJANA, fjärrkontakt: ULEÅBORG, KUUSAMO OCH YLIVIESKA, RFV i Norra Finland

 

 

(på finska) program | anmälan: Kajana | Uleoåborg | Kuusamo | Ylivieska

20.11.2019

 

ÅBO, RFV i Sydvästra Finland

 

 

(på finska) Mötet riktar sig endast till kommunernas och samkommunernas ansvariga för äldreomsorgen och till förtroendevalda. Inbjudan och anmälningsanvisningar skickas till dem separat.

Tillsynen över tjänster för äldre som ges i hemmet är ett av insatsområdena i Valviras och regionförvaltningsverkens systematiska tillsyn över hälso- och sjukvården.

Läs mer:

Tjänster för äldre som ges i hemmet i 2019 års tillsynsprogram  (Valvira.fi)

Riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019

Du kan följa verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter: #sotevalo2019

Närmare information:

På regionförvaltningsverken

Maria Borg, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 277, RFV i Södra Finland (fr.o.m. 12.8)
Pia Sorsa, överinspektör för socialvården, tfn 0295 016 853, RFV i Östra Finland (fr.o.m. 12.8)
Lahja Harju, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 386, RFV i Lappland
Marjo Henrichson, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 164, RFV i Sydvästra Finland
Nina Siro-Södergård, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 114, RFV i Sydvästra Finland (fr.o.m. 12.8)
Jaana Aarnio, överinspektör, tfn 0295 018 576, RFV i Västra och Inre Finland
Rita Oinas, överinspektör för socialvården, tfn 0295 017 576, RFV i Norra Finland
fornamn.efternamn(at)avi.fi

På Valvira

Reija Kauppi, jurist, tfn 0295 209 429
Elina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 209 334 (fr.o.m. 26.8)
Mervi Tiri, överinspektör, tfn 0295 209 341
Marja-Leena Lantto, överinspektör, tfn 0295 209 283 (fr.o.m. 12.8)
Mari Saramaa, överinspektör, tfn 0295 209 342 (fr.o.m. 12.8)
fornamn.efternamn(at)valvira.fi


Uppdaterad