Nyheter och nyhetsbrev 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket nyheter och nyhetsbrev 2019. De nyheter och nyhetsbrev som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

E-blanketten för ansökan till registret för övervakning av penningtvätt har öppnats

Regionförvaltningsverket har öppnat den elektroniska blanketten med vilken man ansöker om att upptas i registret för övervakning av penningtvätt. Blanketten finns i vår e-tjänst på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv under namnet registret för övervakning av penningtvätt (e-tjänst).

Regionförvaltningsverket vidtar inte under sommaren några tillsynsåtgärder mot dem som omfattas av vår tillsyn, utan vi kommer senare på hösten att kartlägga hur många registreringspliktiga aktörer som ännu inte har ansökt om att upptas i registret.

Följande aktörer ska ansöka om att upptas i registret:

  • de som erbjuder finansiella tjänster och investeringstjänster
  • de som erbjuder juridiska tjänster och bokförings- och skatterådgivningstjänster
  • varu- och konsthandlare som tar emot betalningar i kontanter på minst 10 000 euro
  • valutaväxlare och de som erbjuder företagstjänster, som ska ansöka om att upptas i registret för övervakning av penningtvätt eftersom valutaväxlingsregistret och registret över företagstjänster läggs ner.

Mer information:

 

 


Uppdaterad