Nyheter och nyhetsbrev 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket nyheter och nyhetsbrev 2019. De nyheter och nyhetsbrev som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Regionförvaltningsverket genomför undersökning bland kunder hos vilka vi gjort tillsyns-, inspektions- eller styrningsbesök

Regionförvaltningsverket har som mål att stärka kundorienteringen i sin verksamhet och genomför därför en undersökning bland de kunder hos vilka vi har gjort tillsyns- inspektions- eller styrningsbesök. Undersökningen genomförs i alla regionförvaltningsverk under tiden 15.10.2019–31.12.2019.

Vi önskar få höra kundernas åsikter om tillsyns-, inspektions- och styrningsbesöken som genomförts inom alkoholförvaltningen, näringstillsynen, socialvården, hälso- och sjukvården och miljö- och hälsoskyddet. Resultaten av undersökningen kommer att användas till att kundinriktat utveckla besöken.

"Vi hoppas att våra kunder har tid att besvara denna korta enkät. Vår ambition är att höja kvaliteten på inspektions- och styrningsbesöken", säger överinspektör Jarkko Yliruka.

Efter att regionförvaltningsverket gjort ett besök hos en kund skickar vi enkäten till kunden per e-post. Enkäten kan besvaras anonymt. Den innehåller bland annat frågor om det fanns tid för diskussion under besöket och om besöket gav information om hur den aktuella enheten skulle kunna utveckla sin verksamhet.

Ytterligare information: Överinspektör Jarkko Yliruka, tfn 0295 016 219, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad