› Tillbaka till den grafiska version

Nyheter och nyhetsbrev 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket nyheter och nyhetsbrev 2018. De nyheter och nyhetsbrev som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Nyheter och nyhetsbrev 2018

Diskussionsarenan i Seinäjoki gav utvecklingsförslag från klienter inom tjänster för funktionshindrade

Västra och Inre Finland

Valvira och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade 12.6.2018 en diskussionsarena i Seinäjoki för klienter som anlitar tjänster för funktionsnedsatta. Deltagarna fungerade som erfarenhetsexperter och fick komma med synpunkter på hur tillsynen över handikapptjänsterna bör utvecklas.

Vid sammankomsten uppstod en livlig diskussion bland annat om självbestämmanderätten, det praktiska genomförandet av hälso- och sjukvårdens tjänster samt om bedömningen av servicebehovet. Olika teman behandlades i grupper, där deltagarna fick dela med sig av olika utmaningar, positiva erfarenheter och utvecklingsidéer.

Den kunskap som fås av dessa sammankomster sammanställs både regionalt och nationellt och utnyttjas vid planeringen av tillsynen samt vid styrningen av vårdgivare och dem som anordnar tjänster. Målet är att garantera klienterna högklassiga och säkra tjänster.

Sammankomsten i Seinäjoki var den fjärde diskussionsarenan som Valvira i år arrangerar tillsammans med regionförvaltningsverken. Syftet med regionala diskussionsarenor är att involvera klienter som anlitar tjänster för funktionshindrade och hemtjänster för äldre. Under sammankomsterna diskuteras bland annat klientsynvinkel, närståendevård, klient- och patientsäkerhet samt egenkontroll.

Diskussionsarenorna genomförs som en del av Valviras och regionförvaltningsverkens riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården. Du kan följa upp verkställandet av tillsynsprogrammet på Twitter, hashtag #sotevalo18.

Mer information på Regionförvaltningsverket i Södra och Inre Finland:
 Milja Markkanen
Överinspektör för socialvården
fornamn.efternamn@avi.fi,
tfn 0295 018 522

Mer information på Valvira:
Elina Uusitalo
Överinspektör
fornamn.efternamn@valvira.fi,
tfn 0295 209 334
 


Uppdaterad