Lediga jobb

Södra Finland

Överinspektör

ID: 28-1022-2017

Inleds 1.12.2017 eller enligt överenskommelse.
Arbetstidsform Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser 1
Tjänstens placering Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
Ansökningstiden går ut 30.10.2017 klo 16.15
 

Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland lediganslår en tjänst som överinspektör.

Arbetet som överinspektör omfattar främst handläggnings- och registreringsuppgifter i klagomålsärenden inom hälso- och sjukvård samt tillsynsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Därtill omfattar arbetet styrning och rådgivning samt andra av den närmaste chefen fastställda uppgifter.

Tjänsten är placerad antingen vid huvudverksamhetsstället i Tavastehus eller verksamhetsstället i Helsingfors eller Kouvola. Den sökande kan ange sin preferens gällande placeringsorten.

Av sökanden förväntar vi oss

Juris magisterexamen ger de bästa utgångspunkterna för arbetet som överinspektör. Vi värdesätter kännedom om lagstiftningen inom hälso- och sjukvården och erfarenhet av föredragningsuppgifter.

Arbetet kräver utmärkt skriftlig uttrycksförmåga, effektivt arbetssätt, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, förmåga till självständigt arbete och prioriteringsförmåga.

Språkkunskaper som behövs i arbetet

För skötseln av arbetsuppgifterna krävs utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Läs mer valtiolle.fi ID: 28-1022-2017

Tilläggsuppgifter om arbetet
Anne Hiiri
chef för hälsovårdsenheten, regionförvaltningsöverläkare
t. 0295 016 067

Östra Finland

För närvarande finns det inga lediga tjänster hos regionförvaltningsverket i Östra Finland.


Västra och inre Finland

För närvarande finns det inga lediga tjänster hos regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland.


Lappland

Regionförvaltningsverket i Lappland har för tillfället inga ledigförklarade tjänster.


Sydvästra Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet

ID: 28-1021-2017

Inleds 1.12.2017 eller enligt överenskommelse.
Arbetstidsform Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser 1

Tjänstens placering Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
Ansökningstiden går ut 30.10.2017 klo 16.15

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland lediganslår tjänsten som överinspektör för ungdomsväsendet inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet.

Överinspektören för ungdomsväsendet ansvarar för uppgifter inom ungdomsväsendet som hänför sig till det riksomfattande utvecklandet av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Uppgifterna utförs inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde i Egentliga Finland och Satakunta. Tyngdpunkten i dessa uppgifter ligger i att följa upp, samla in, utvärdera och sprida nationell och internationell forskningsinformation som rör ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Överinspektören för ungdomsväsendet har till uppgift att bereda och föredra beslut om statsunderstöd som baserar sig på ungdomslagen och som hör till regionförvaltningsverkets uppgifter. Överinspektören kommer också att ansvara för den elektroniska behandlingen av ungdomsväsendets informationsinsamling och informationshantering och för koordineringen av utvärderingsuppgifter.

Till uppgiften hör vidare att upprätthålla nätverken av ungdomsarbetare från kommunerna, arbetsverkstäderna och det uppsökande arbetet och från olika organisationer i Egentliga Finland och Satakunta. Nätverkens syfte är att tillsammans utveckla regionens barn- och ungdomspolitik, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet genom att bl.a. ordna arbetsmöten och aktualitetsutbildningar.

Placeringsorten är Åbo.

Läs mer valtiolle.fi ID: 28-1021-2017

Tilläggsuppgifter om arbetet
Lukkarinen Esko
Direktör för ansvarsområdet
t. 0295 018 089
 
 

Norra Finland

För närvarande finns det inga lediga tjänster hos regionförvaltningsverket i Östra Finland.


Visar 6 resultat.
Antal per sida 10
av 1
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela