Lediga jobb

Södra Finland

Inspektör (beställaransvar)

ID  28-731-2017

Vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland lediganslås en tjänst som inspektör vars specialområde är tillsynen av beställaransvarslagen.

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.11.2017
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 6.9.2017  16:15
Tjänsten har inrättats vid enheten.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Arbetsbeskrivning: I inspektörens uppgifter ingår att övervaka att lagen om beställares utredningsskyldighet och ansvar i enlighet med ansvarsområdets planer. Tillsynen av beställaransvarslagen är en del av arbetarskyddsförvaltningens tillsyn av den gråa ekonomin.

Uppgifterna i anslutning till skötseln av tjänsten kan i framtiden överföras helt eller delvis till uppgifter inom andra specialkompetensområden för arbetarskyddsinspektörer.  Stationeringsort är Helsingfors.

Vi förväntar oss av dig som söker: De bästa förutsättningarna för att kunna sköta tjänsten ger lämplig examen på instituts-, högskole- eller yrkeshögskolenivå. Erfarenhet av tillsynsarbete och kännedom om beställaransvarslagen räknas som meriter.

Vi uppskattar goda färdigheter i kommunikation, växelverkan och team work.

Andra färdigheter som behövs för att kunna sköta tjänsten är förmåga att motivera beslut, förmåga att handla i föränderliga situationer och krävande kundsituationer. Dessutom förväntar vi oss förmåga att bära ansvar för eget arbete, egna avgörande och beslut som ofta fattas självständigt i praktiska tillsynssituationer.

Övriga språkkunskaper: I arbetet behövs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och engelska. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska betraktas som merit.

Information om uppgiften: Skötseln av tjänsten förutsätter resor i Finland och giltig rätt att köra personbil. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ytterligare upplysningar om jobbet: Överinspektör, Mikko Vanninen, Telefon: 0295 016 381


Inspektör (transportbranschen)

ID  28-722-2017

Vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland lediganslås en tjänst som inspektör vars specialområde är tillsynen över transportbranschen.

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.11.2017
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 6.9.2017  16:15
Tjänsten har inrättats vid enheten.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Arbetsbeskrivning: Inspektören har som uppgift att övervaka att arbetslagstiftningen och viss social lagstiftning om vägtransporter iakttas på arbetsplatserna, stöda arbetsplatserna i deras eget arbete för arbetarskyddet och besvara kundernas frågor. Stationeringsort är Helsingfors.

Vi förväntar oss av dig som söker: Den bästa förutsättningen för att kunna sköta tjänsten ger lämplig examen på instituts-, yrkeshögskole- eller högskolenivå.

Vi förväntar oss att sökande har erfarenhet av arbetarskyddstillsyn inom transportbranschen och kunskap om färdskrivare. Vi uppskattar färdigheter i team work och goda färdigheter i växelverkan och kommunikation.

Andra färdigheter som behövs för att kunna sköta tjänsten är förmåga att motivera beslut, förmåga att handla i föränderliga situationer och krävande kundsituationer. Dessutom förväntar vi oss förmåga att bära ansvar för eget arbete, egna avgörande och beslut som ofta fattas självständigt i praktiska tillsynssituationer.

Övriga språkkunskaper: I arbetet behövs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Kunskaper i engelska och svenska betraktas som meriter.

Information om uppgiften: Förutsättning för utnämning till tjänsten är att den som sökt tjänsten eller som har anmält sig för den på myndighetens begäran lämnar de uppgifter om hälsan som skötseln av arbetsuppgiften förutsätter och vid behov före utnämningen dessutom genomgår granskningar och undersökningar i syfte att utreda hälsotillståndet.

Skötseln av tjänsten förutsätter resor i södra Finland och giltig rätt att köra personbil. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ytterligare upplysningar om jobbet: Överinspektör, Satu Auno, Telefon: 0295 016 234


Inspektör (byggbranschen)

ID  28-726-2017

Vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland lediganslås en tjänst som inspektör vars specialområde är tillsynen över byggbranschen och utredning av olycksfall i arbetet.

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.12.2017
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 6.9.2017  16:15
Tjänsten har inrättats vid enheten.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Arbetsbeskrivning: Inspektören har som uppgift att övervaka att lagstiftningen iakttas på arbetsplatserna, stöda arbetsplatserna i deras eget arbete för arbetarskyddet och besvara kundernas frågor. Stationeringsort är Helsingfors.

Vi förväntar oss av dig som söker: Den bästa förutsättningen för att kunna sköta tjänsten ger lämplig examen på yrkeshögskole- eller högskolenivå och flera års arbetserfarenhet inom byggbranschen. Erfarenhet av arbetarskyddstillsyn inom byggbranschen ser vi som merit.

Vi uppskattar färdigheter i team work och goda färdigheter i växelverkan och kommunikation.

Andra färdigheter som behövs för att kunna sköta tjänsten är förmåga att motivera beslut, förmåga att handla i föränderliga situationer och krävande kundsituationer. Dessutom förväntar vi oss förmåga att bära ansvar för eget arbete, egna avgörande och beslut som ofta fattas självständigt i praktiska tillsynssituationer.

Övriga språkkunskaper: I arbetet behövs goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Dessutom behövs goda muntliga kunskaper i ryska, estniska och engelska. Kunskaper i svenska betraktas som merit.

Information om uppgiften: Förutsättning för en utnämning till tjänsten är att den som sökt tjänsten eller som har anmält sig för den på myndighetens begäran lämnar de uppgifter om hälsan som skötseln av arbetsuppgiften förutsätter och före utnämningen vid behov dessutom genomgår granskningar och undersökningar i syfte att utreda hälsotillståndet.

Skötseln av tjänsten förutsätter resor i södra Finland och giltig rätt att köra personbil. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ytterligare upplysningar om jobbet: överinspektör, Jari Nykänen, Telefon: 0295 016 321


Inspektör (beställaransvar)

ID  28-732-2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on tilaajavastuulain valvonta.

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.11.2017
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 6.9.2017  16:15
Tjänsten har inrättats vid enheten.

Arbetsbeskrivning: Tarkastajan tehtäviin kuuluu valvoa tilaajan selvitysvelvollisuutta ja vastuuta koskevan lain noudattamista työsuojelun vastuualueen suunnitelmien mukaisesti. Tilaajavastuulain valvonta on osa työsuojeluhallinnon harmaan talouden valvontaa.

Viran hoitoon kuuluvat tehtävät voidaan tulevaisuudessa muuttaa kokonaan tai osittain muiden erikoistumisalueiden työsuojelutarkastajan tehtäviin.

Työskentelypaikkana on Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Oulun toimipiste (c/o Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 1-3, 90100 Oulu).

Vi förväntar oss av dig som söker: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiselle antaa soveltuva opisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutason tutkinto.

Luemme eduksi tilaaja vastuulain tuntemuksen sekä kokemuksen valvontatehtävistä ja rakentamisen toimialalta . Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutus- sekä tiimityötaitoja.

Muita tehtävässä tarvittavia taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä kyky toimia muutostilanteissa sekä vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi odotamme vastuunkantokykyä omasta työstä ja ratkaisuista sekä päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa.

Övriga språkkunskaper: Työssä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Information om uppgiften: Tehtävien hoito edellyttää matkustamista Suomessa ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta. Koeaika on kuusi kuukautta.

Ytterligare upplysningar om jobbet: Överinspektör, Mikko Vanninen, Telefon: 0295 016 381


Inspektör (byggbranschen)

ID  28-725-2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella on haettavana tarkastajan virka, jonka erikoistumisalueena on rakennusalan valvonta ja työtapaturmien tutkinta.

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.12.2017
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 6.9.2017  16:15
Tjänsten har inrättats vid enheten.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Arbetsbeskrivning: Tarkastajan tehtäviin kuuluu valvoa lainsäädännön noudattamista rakennusalan työpaikoilla, tukea työpaikkojen omaa työsuojelutyötä sekä vastata asiakaskysyntään. Viran sijoituspaikka on Helsinki.

Vi förväntar oss av dig som söker: Parhaimmat valmiudet viran hoitamiselle antaa usean vuoden rakennusalan työkokemus sekä toimiminen työsuojeluvaltuutettuna tai työsuojeluasiantuntijana. Arvostamme tiimityötaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Muita tehtävässä tarvittavia taitoja ovat kyky perustella tehdyt ratkaisut sekä kyky toimia muutostilanteissa sekä vaativissa asiakastilanteissa. Lisäksi odotamme vastuunkantokykyä omasta työstä, ratkaisuista ja päätöksistä, joita usein tehdään itsenäisesti käytännön valvontatilanteissa.

Övriga språkkunskaper: Työssä tarvitaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Information om uppgiften:

Virkaan nimittämisen edellytyksenä on, että virkaa hakenut tai siihen ilmoittautunut henkilö viranomaisen pyynnöstä antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa ennen nimittämistä asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Tehtävien hoito edellyttää matkustamista Etelä-Suomessa ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta. Koeaika on kuusi kuukautta.

Ytterligare upplysningar om jobbet: överinspektör, Jari Nykänen, Telefon: 0295 016 321


Miljööverinspektör

ID  28-745-2017

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lediganslår en tjänst som miljööverinspektör inom ansvarsområdet för miljötillstånd.

'Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.10.2017
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 25.8.2017  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Arbetsbeskrivning
Miljööverinspektörens uppgift är att bereda och föredra tillståndsärenden enligt vatten- och miljöskyddslagen.

Tjänsten är i första hand placerad vid huvudverksamhetsstället i Tavastehus. Helsingfors kan ses som en eventuell placeringsort om det inte annars är möjligt att tillsätta tjänsten.

Vi förväntar oss av dig som söker
Lämplig högre högskoleexamen inom tekniksektorn, kännedom om vatten- och miljöskyddslagstiftningen samt erfarenhet av tillstånds- tillsyns- eller planeringsuppgifter inom området för vatten- och miljöskyddslagen.

Vi förväntar oss att den person som väljs besitter sakkunskap inom vattenbyggnadsteknik. Vi uppskattar förmåga att arbeta självständigt, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter och god skriftlig och muntlig framställningsförmåga. Datateknisk kompetens räknas som merit.

Övriga språkkunskaper
Arbetet kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Information om uppgiften
Tjänsten har en provanställning på sex månader.

Löneform
Tjänsten är placerad på kravnivå 10 i regionförvaltningsverkens lönesystem. Den uppgiftsbaserade lönedelen är 3 188,28 euro per månad. Utgående från personlig arbetsprestation betalas därtill en individuell lönedel som är 5–45 procent av den uppgiftsbaserade lönen. Den totala lönen fastställs enligt bestämmelserna för övergångsperioden för lönesystemet. I början av tjänsteförhållandet är lönen cirka 3 600–3 800 euro per månad.

Du kan också söka denna tjänst genom att skicka din ansökan till adressen nedan. Både ansökan och kuvertet ska nämna den sökta tjänstens ID-nummer. Ansökningar returneras inte.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Registratur, Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus
 

Ytterligare upplysningar om jobbet

Laitakari Sinikka
miljöjurist
telefon: 0295 016 414

Jaara Päivi
miljöråd, från och med 14.8.2017
telefon: 0295 016 406


 

 


Östra Finland


Västra och inre Finland

Inspektör (industrisektorn)

ID  28-775-2017

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.10.2017, eller enligt överenskommelse.
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 25.8.2017  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Uimalankatu 1, 33100 Tammerfors

Arbetsbeskrivning
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lediganslår en tjänst som inspektör.

Inspektörens uppgifter omfattar främst övervakning av arbetsförhållandena på arbetsplatserna inom industrin och primärproduktionen på Birkalands område. Placeringsorten är Tammerfors.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi.

 

Vi förväntar oss av dig som söker
Lämplig högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen samt arbetserfarenhet av förebyggande av fysikaliska, kemiska eller biologiska riskfaktorer ger de bästa förutsättningarna för arbetet. Framgångsrik skötsel av tjänsten kräver goda interaktionsfärdigheter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete, datateknisk kompetens och körkort. Erfarenhet av uppgifter inom arbetarskyddet och kännedom om arbetsförhållandena inom industrin och primärproduktionen räknas som meriter.

Övriga språkkunskaper
Uppgiften kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Information om uppgiften
Tjänsten har en provanställning på sex månader.

Löneform
Lönen fastställs enligt regionförvaltningsverkens lönesystem som grundar sig på arbetets svårighetsgrad och individuell prestation. Tjänsten är placerad på kravnivå 9A i lönesystemet. Den totala lönen fastställs enligt bestämmelserna för övergångsperioden för lönesystemet. Lönen är cirka 2 800 – 3 200 euro i början av anställningen beroende av den individuella prestationen.

Du kan också söka denna tjänst genom att skicka din ansökan till adressen nedan. Både ansökan och kuvertet ska nämna den sökta tjänstens ID-nummer. Ansökningar returneras inte.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa

 

Ytterligare upplysningar om jobbet

Jarmo Osmo
överinspektör
Telefon: 0295 018 707

Arto Teronen
Direktör, (på semester 28.7.-20.8.2017)
Telefon: 0295 018 732


Miljööverinspektör

28-766-2017

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lediganslår en tjänst som miljööverinspektör inom ansvarsområdet för miljötillstånd. Miljööverinspektörens uppgift är att bereda och föredra samt avgöra tillståndsärenden som enligt miljöskyddslagen och vattenlagen ankommer regionförvaltningsverket.

Placeringsorten är Vasa.

Kvalifikationer
Lämplig högre högskoleexamen (t.ex. inom teknik, naturvetenskap eller juridik) och erfarenhet av miljö- och vattenhushållningsärenden ger de bästa förutsättningarna för att sköta arbetet på ett framgångsrikt sätt. Speciellt värdesätter vi kunskap inom torvproduktion och/eller vattenhushållning. Dessutom värdesätter vi förmåga till självständigt arbete, god förmåga till samarbete och samverkan och datateknisk kompetens.

Övriga språkkunskaper
Uppgiften kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde:   1.9.2017 från och med 1.9.2017 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast:   14.8.2017 16:15
Referensnummer:   28-766-2017
Välkommen att söka genom att:

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Wolffskavägen 35, PB 200
65101 Vasa

Lön
Tjänsten är placerad på kravnivå 11A i regionförvaltningsverkens lönesystem. Den uppgiftsbaserade lönedelen är 3 476,70 euro per månad. Utgående från personlig arbetsprestation betalas därtill en individuell lönedel som är 5–45 procent av den uppgiftsbaserade lönen. Den totala lönen fastställs enligt bestämmelserna för övergångsperioden för lönesystemet. Den totala lönen uppskattas ligga mellan 3 800–4 200 euro per månad.

Kontaktpersoner

direktör Tarja Savea-Nukala, p. 0295 018 777
enhetens chef Jari Tolppanen, p. 0295 018 779

Kontor

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Wolffskavägen 35
65100 Vasa

Övrigt

Tjänsten har en provanställning på sex månader.

 

 

 


Lappland

Regionförvaltningsverket i Lappland har för tillfället inga ledigförklarade tjänster.


Sydvästra Finland

För närvarande finns det inga lediga tjänster hos regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.


Norra Finland

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ei ole tällä hetkellä virkoja haettavana.


Visar 6 resultat.
Antal per sida 10
av 1
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela