Lediga jobb

Södra Finland

 


Östra Finland


Västra och inre Finland

Direktör

ID 28-517-2017

Tjänstens längd: Visstidsanställning, tillträde 1.11.2017. Tidsbegränsad till 31.12.2018.
Beskrivning av tidsbegränsning: Förvaltningsreformen är enligt 9 § 2 momentet i statstjänstemannalagen en grundad anledning för tidsbegränsning som sammanhänger med ämbetsverkets verksamhet.
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 15.6.2017  16:15

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Uimalankatu 1, 33100 Tammerfors
 

Arbetsbeskrivning:
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lediganslår tjänsten som DIREKTÖR FÖR ANSVARSOMRÅDET FÖR UNDERVISNINGS- OCH KULTURVÄSENDET på viss tid till och med 31.12.2018. Tjänsten fylls från 1.11.2017.

Regionförvaltningsverkets huvudkontor ligger i Vasa som också i första hand är direktörens placeringsort. Tjänsten kan vid behov även placeras i Tammerfors eller Jyväskylä.

Direktören leder ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet samt svarar för resultatet av ansvarsområdets verksamhet och för att resultatmålen uppnås. Direktören är underställd överdirektören för ämbetsverket och medlem i ämbetsverkets ledningsgrupp.

I Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland verkar som separat enhet en svenskspråkig serviceenhet för undervisningsväsendet med hela landet som verksamhetsfält.

Direktören för ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet utnämns av undervisnings- och kulturministeriet.

Behörighetsvillkor:
Behörighetskravet för direktören för ansvarsområdet är högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt sådan mångsidig erfarenhet av sektorn som uppgiften förutsätter. Dessutom förutsätts kunskaper i de inhemska språken enligt vad som krävs av tjänstemän inom den offentliga förvaltningen.

Vi förväntar oss av dig som söker:
Arbetet kräver god samarbetsförmåga, förhandlingsförmåga, ett utvecklande sätt att arbeta och förmåga att leda förändringar.

Löneform:
Lönen avtalas separat.

Information om uppgiften:
Vi önskar att ansökan i första hand skickas via det elektroniska rekryteringssystemet.

Du kan också söka denna tjänst genom att skicka din ansökan till adressen nedan. Både ansökan och kuvertet ska nämna den sökta tjänstens ID-nummer. Ansökningar returneras inte.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa
 

Ytterligare upplysningar om jobbet:

Marko Pukkinen
Överdirektör
Telefon: 0295 018 582

Eeva-Riitta Pirhonen
överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet
Telefon: 0295 330 258

 


Lappland

Regionförvaltningsverket i Lappland har för tillfället inga ledigförklarade tjänster.


Sydvästra Finland

Länsveterinär

ID  28-387-2017

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.8.2017, eller enligt överenskommelse.
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Ansök senast: 31.5.2017  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltingsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo

Arbetsbeskrivning: Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland lediganslår en tjänst som länsveterinär.

Tjänsteuppgifterna omfattar övervakning av tvärvillkoren för direktstöd i Europeiska Unionens gemensamma jordbrukspolitik och uppgifter i anknytning till djurens välmående, hälsa och medicinering samt andra av ämbetsverket separat fastställda uppgifter.

Behörighetsvillkor: Personen som väljs bör vara i Finland legitimerad veterinär.

Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskap som visats i samband med studier).

 

Muntliga

Skriftliga

Förståelse

Finska

Utmärkta

Utmärkta

Utmärkta

Svenska

Nöjaktiga

Nöjaktiga

Nöjaktiga

 

Vi förväntar oss av dig som söker: Framgångsrik skötsel av länsveterinärens uppgifter kräver förtrogenhet med administrativa uppgifter, praktisk övervakning av djurskydd samt förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i team.

Förtrogenhet med annat miljö- och hälsoskydd och praktiska kunskaper i svenska räknas som meriter.

Göra en digital ansökan via denna länk

Kontaktperson:
Jani Soini,enhetschef, länsveterinär
Telefon: 0295 018 115


Utbildningsplanerare

ID 28-404-2017

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.6.2017 eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 23.5.2017 16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsbeskrivning: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland lediganslår tjänsten som utbildningsplanerare vid ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet i Åbo.

Utbildningsplaneraren har som uppgift att på nationell och regional nivå ha hand om processen för kompletterande utbildning av personal inom småbarnspedagogik och undervisningspersonal genom att utnyttja digitala system och nätutbildning. Därtill omfattar uppgifterna aktuell och tillförlitlig skötsel av ansvarsområdets informationsproduktion, dokumentförvaltning och statistikföring för att utveckla ansvarsområdets och ämbetsverkets verksamhet.

Kvalifikationer: De bästa förutsättningarna för uppgiften ger en lämplig högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen.
Arbetet kräver mycket god kännedom om nätutbildningsprocesser och digitala lösningar, goda tekniska kunskaper om arkivering och statistikföring samt förmåga att i praktiken på ett flexibelt lösa problem som uppdagas och samtidigt stöda och betjäna klienter, intressentgrupper och ämbetsverkets personal. Arbetet kräver pedagogisk kompetens och erfarenhet av att anvisa och råda klienter, intressentgrupper och ämbetsverkets personal i frågor i anknytning till nätutbildning och digitala lösningar. Den innehållsmässiga och tekniska planeringen av utbildningstillfällen kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet.

Uppgiften kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Kontaktperson:
Direktör för ansvarsområdet Esko Lukkarinen, tfn 0295 018 089.

Göra en digital ansökan via denna länk

 


Norra Finland


Suunnittelijan virka

ID 28-565-2017

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.9.2017
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 3.7.2017  16:15
Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 3, 90100 Oulu

Viran/tehtävän kuvaus:
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella on haettavana suunnittelijan virka. Suunnittelijan toimialueena on Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen alueet.

Suunnittelijan tehtävänä on hoitaa alueellisen Pohjois-Suomen romaniasiain neuvottelukunnan sihteerin tehtävät ja huolehtia osaltaan neuvottelukunnan kokousten valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.

Suunnittelija on Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen toimialueen romaniasiain asiantuntija. Tehtäviin kuuluu romaniasioiden tehtävien hoito kuten romaniväestön elinolojen kehityksen seuraaminen aluetasolla, romanikulttuuria koskeva ohjaus- ja neuvontatyö sekä sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä valtakunnalliseen romaniasiain neuvottelukuntaan.

Viran sijoituspaikka on Oulu.

Hakijalta odotamme:
Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa on eduksi taito ja kokemus romaniasioiden sidosryhmätyöstä, kyky itsenäiseen työskentelyyn, hyvät yhteistyö- ja verkostotaidot ja julkishallinnon tuntemus sekä tehtävään soveltuva koulutus.

Arvostamme hyvää yhteistyötaitoa, palveluhenkisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä toimia myös tiimin jäsenenä.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Koeaika on neljä kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.
Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 3, PL 293, 90100 Oulu

 

Lisätietoja tehtävästä:
Jyri Ulvinen
Opetustoimen ylitarkastaja
Puhelin: 0295 017 525

 

 

 

 

 


Visar 6 resultat.
Antal per sida 10
av 1
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela