Lediga jobb

Södra Finland

Miljööverinspektör

ID  28-745-2017

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lediganslår en tjänst som miljööverinspektör inom ansvarsområdet för miljötillstånd.

'Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.10.2017
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 25.8.2017  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
 

Arbetsbeskrivning
Miljööverinspektörens uppgift är att bereda och föredra tillståndsärenden enligt vatten- och miljöskyddslagen.

Tjänsten är i första hand placerad vid huvudverksamhetsstället i Tavastehus. Helsingfors kan ses som en eventuell placeringsort om det inte annars är möjligt att tillsätta tjänsten.

Vi förväntar oss av dig som söker
Lämplig högre högskoleexamen inom tekniksektorn, kännedom om vatten- och miljöskyddslagstiftningen samt erfarenhet av tillstånds- tillsyns- eller planeringsuppgifter inom området för vatten- och miljöskyddslagen.

Vi förväntar oss att den person som väljs besitter sakkunskap inom vattenbyggnadsteknik. Vi uppskattar förmåga att arbeta självständigt, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter och god skriftlig och muntlig framställningsförmåga. Datateknisk kompetens räknas som merit.
 

Övriga språkkunskaper
Arbetet kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Information om uppgiften
Tjänsten har en provanställning på sex månader.

Löneform
Tjänsten är placerad på kravnivå 10 i regionförvaltningsverkens lönesystem. Den uppgiftsbaserade lönedelen är 3 188,28 euro per månad. Utgående från personlig arbetsprestation betalas därtill en individuell lönedel som är 5–45 procent av den uppgiftsbaserade lönen. Den totala lönen fastställs enligt bestämmelserna för övergångsperioden för lönesystemet. I början av tjänsteförhållandet är lönen cirka 3 600–3 800 euro per månad.

Du kan också söka denna tjänst genom att skicka din ansökan till adressen nedan. Både ansökan och kuvertet ska nämna den sökta tjänstens ID-nummer. Ansökningar returneras inte.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Registratur, Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus

 

Ytterligare upplysningar om jobbet

Laitakari Sinikka
miljöjurist
telefon: 0295 016 414

Jaara Päivi
miljöråd, från och med 14.8.2017
telefon: 0295 016 406


 

Överinspektör (2 tjänster)

 

ID  28-737-2017

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.9.2017, eller enligt överenskommelse
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 2
Ansök senast: 18.8.2017  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola
 

Arbetsbeskrivning
Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverket i Södra Finland lediganslår två tjänster som överinspektör. Vi erbjuder ett mångsidigt och utmanande sakkunnigarbete inom regionförvaltningen.

Tyngdpunkten på arbetet som överinspektör vid socialvårdsenheten ligger främst på att bereda och föredra klagomål inom socialvården. I arbetet som överinspektör vid rättsskyddsenheten ligger fokus på att bereda och föredra klagomål inom hälso- och sjukvården.

Arbetsorten är huvudverksamhetsstället i Tavastehus eller verksamhetsstället i Helsingfors eller Kouvola. Sökanden kan ange sin preferens gällande arbetsort.

Vi förväntar oss av dig som söker
Lämplig högre högskoleexamen, t.ex. juris magister eller motsvarande tidigare examen, ger de bästa förutsättningarna för arbetet.

Vi förväntar oss att de som söker tjänsten har god kännedom om social- och hälsovårdens servicesystem och lagstiftningen inom sektorn. Erfarenhet av föredragande uppgifter inom statsförvaltningen är till fördel i arbetet.

Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt, företagsamhet, ansvarstagande, effektiva arbetsmetoder, goda interaktionsfärdigheter och utmärkt skriftlig uttrycksförmåga.
 

Övriga språkkunskaper
Arbetet kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska

Information om uppgiften
Vi önskar att ansökan i första hand skickas via det elektroniska rekryteringssystemet.
Tjänsten har en provanställning på fyra månader.

Löneform
Tjänsterna är placerade på kravnivå 11A i regionförvaltningsverkens lönesystem. Den uppgiftsbaserade lönedelen är 3 476,70 euro per månad. Utgående från personlig arbetsprestation betalas därtill en individuell lönedel som är 5–45 procent av den uppgiftsbaserade lönen. Den totala lönen fastställs enligt bestämmelserna för övergångsperioden för lönesystemet. I början av tjänsteförhållandet är lönen cirka 3 600–3 700 euro per månad.

Du kan också söka denna tjänst genom att skicka din ansökan till adressen nedan. Både ansökan och kuvertet ska nämna den sökta tjänstens ID-nummer. Ansökningar returneras inte.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Registratur, Birger Jaarlin katu 15, PB 150, 13101 Tavastehus


Ytterligare upplysningar om jobbet

Päivi Kemppi
Överinspektör, chef för rättsskyddsenheten, klagomål inom hälso- och sjukvården
Telefon: 02950 16141

Eija Hynninen-Joensivu
Ledande överinspektör för socialvården, chef för socialvårdsenheten, klagomål inom socialvården
Telefon: 0295 016 121


Östra Finland


Västra och inre Finland

Inspektör (industrisektorn)

ID  28-775-2017

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.10.2017, eller enligt överenskommelse.
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal platser: 1
Ansök senast: 25.8.2017  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Uimalankatu 1, 33100 Tammerfors

Arbetsbeskrivning
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lediganslår en tjänst som inspektör.

Inspektörens uppgifter omfattar främst övervakning av arbetsförhållandena på arbetsplatserna inom industrin och primärproduktionen på Birkalands område. Placeringsorten är Tammerfors.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi.

 

Vi förväntar oss av dig som söker
Lämplig högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen samt arbetserfarenhet av förebyggande av fysikaliska, kemiska eller biologiska riskfaktorer ger de bästa förutsättningarna för arbetet. Framgångsrik skötsel av tjänsten kräver goda interaktionsfärdigheter, stresstålighet, förmåga till självständigt arbete, datateknisk kompetens och körkort. Erfarenhet av uppgifter inom arbetarskyddet och kännedom om arbetsförhållandena inom industrin och primärproduktionen räknas som meriter.

Övriga språkkunskaper
Uppgiften kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Information om uppgiften
Tjänsten har en provanställning på sex månader.

Löneform
Lönen fastställs enligt regionförvaltningsverkens lönesystem som grundar sig på arbetets svårighetsgrad och individuell prestation. Tjänsten är placerad på kravnivå 9A i lönesystemet. Den totala lönen fastställs enligt bestämmelserna för övergångsperioden för lönesystemet. Lönen är cirka 2 800 – 3 200 euro i början av anställningen beroende av den individuella prestationen.

Du kan också söka denna tjänst genom att skicka din ansökan till adressen nedan. Både ansökan och kuvertet ska nämna den sökta tjänstens ID-nummer. Ansökningar returneras inte.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Wolffskavägen 35, PB 200, 65101 Vasa

 

Ytterligare upplysningar om jobbet

Jarmo Osmo
överinspektör
Telefon: 0295 018 707

Arto Teronen
Direktör, (på semester 28.7.-20.8.2017)
Telefon: 0295 018 732


Miljööverinspektör

28-766-2017

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lediganslår en tjänst som miljööverinspektör inom ansvarsområdet för miljötillstånd. Miljööverinspektörens uppgift är att bereda och föredra samt avgöra tillståndsärenden som enligt miljöskyddslagen och vattenlagen ankommer regionförvaltningsverket.

Placeringsorten är Vasa.

Kvalifikationer
Lämplig högre högskoleexamen (t.ex. inom teknik, naturvetenskap eller juridik) och erfarenhet av miljö- och vattenhushållningsärenden ger de bästa förutsättningarna för att sköta arbetet på ett framgångsrikt sätt. Speciellt värdesätter vi kunskap inom torvproduktion och/eller vattenhushållning. Dessutom värdesätter vi förmåga till självständigt arbete, god förmåga till samarbete och samverkan och datateknisk kompetens.

Övriga språkkunskaper
Uppgiften kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde:   1.9.2017 från och med 1.9.2017 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast:   14.8.2017 16:15
Referensnummer:   28-766-2017
Välkommen att söka genom att:

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Wolffskavägen 35, PB 200
65101 Vasa

Lön
Tjänsten är placerad på kravnivå 11A i regionförvaltningsverkens lönesystem. Den uppgiftsbaserade lönedelen är 3 476,70 euro per månad. Utgående från personlig arbetsprestation betalas därtill en individuell lönedel som är 5–45 procent av den uppgiftsbaserade lönen. Den totala lönen fastställs enligt bestämmelserna för övergångsperioden för lönesystemet. Den totala lönen uppskattas ligga mellan 3 800–4 200 euro per månad.

Kontaktpersoner

direktör Tarja Savea-Nukala, p. 0295 018 777
enhetens chef Jari Tolppanen, p. 0295 018 779

Kontor

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Wolffskavägen 35
65100 Vasa

Övrigt

Tjänsten har en provanställning på sex månader.

 

 

 


Lappland

Regionförvaltningsverket i Lappland har för tillfället inga ledigförklarade tjänster.


Sydvästra Finland

Länsveterinär

ID  28-387-2017

Tjänstens längd: Tillsvidareanställning, tillträde 1.8.2017, eller enligt överenskommelse.
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Ansök senast: 31.5.2017  16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsplatsinformation: Regionförvaltingsverket i Sydvästra Finland, Självständighetsplan 2, 20800 Åbo

Arbetsbeskrivning: Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland lediganslår en tjänst som länsveterinär.

Tjänsteuppgifterna omfattar övervakning av tvärvillkoren för direktstöd i Europeiska Unionens gemensamma jordbrukspolitik och uppgifter i anknytning till djurens välmående, hälsa och medicinering samt andra av ämbetsverket separat fastställda uppgifter.

Behörighetsvillkor: Personen som väljs bör vara i Finland legitimerad veterinär.

Språkkunskaperna ska visas primärt enligt förordning 481/2003 (t.ex. språkexamina för statsförvaltningen, språkkunskap som visats genom allmänna språkexamina eller språkkunskap som visats i samband med studier).

 

Muntliga

Skriftliga

Förståelse

Finska

Utmärkta

Utmärkta

Utmärkta

Svenska

Nöjaktiga

Nöjaktiga

Nöjaktiga

 

Vi förväntar oss av dig som söker: Framgångsrik skötsel av länsveterinärens uppgifter kräver förtrogenhet med administrativa uppgifter, praktisk övervakning av djurskydd samt förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i team.

Förtrogenhet med annat miljö- och hälsoskydd och praktiska kunskaper i svenska räknas som meriter.

Göra en digital ansökan via denna länk

Kontaktperson:
Jani Soini,enhetschef, länsveterinär
Telefon: 0295 018 115


Utbildningsplanerare

ID 28-404-2017

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.6.2017 eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 23.5.2017 16:15
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Arbetsbeskrivning: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland lediganslår tjänsten som utbildningsplanerare vid ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet i Åbo.

Utbildningsplaneraren har som uppgift att på nationell och regional nivå ha hand om processen för kompletterande utbildning av personal inom småbarnspedagogik och undervisningspersonal genom att utnyttja digitala system och nätutbildning. Därtill omfattar uppgifterna aktuell och tillförlitlig skötsel av ansvarsområdets informationsproduktion, dokumentförvaltning och statistikföring för att utveckla ansvarsområdets och ämbetsverkets verksamhet.

Kvalifikationer: De bästa förutsättningarna för uppgiften ger en lämplig högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen.
Arbetet kräver mycket god kännedom om nätutbildningsprocesser och digitala lösningar, goda tekniska kunskaper om arkivering och statistikföring samt förmåga att i praktiken på ett flexibelt lösa problem som uppdagas och samtidigt stöda och betjäna klienter, intressentgrupper och ämbetsverkets personal. Arbetet kräver pedagogisk kompetens och erfarenhet av att anvisa och råda klienter, intressentgrupper och ämbetsverkets personal i frågor i anknytning till nätutbildning och digitala lösningar. Den innehållsmässiga och tekniska planeringen av utbildningstillfällen kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet.

Uppgiften kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Kontaktperson:
Direktör för ansvarsområdet Esko Lukkarinen, tfn 0295 018 089.

Göra en digital ansökan via denna länk

 


Norra Finland

Sosiaalihuollon ylitarkastaja (määräaikainen tehtävä)

- hakuaikaa jatkettu

ID  28-475-2017

 

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa1.8.2017 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2018.
Määräaikaisuuden syy: Työn luonne
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Hakuaika päättyy: Hakuaikaa jatkettu, päättyy 26.7.2017 klo 16:15, aikaisemmat hakemukset huomioidaan
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:
Sosiaalihuollon ylitarkastajan tehtävään kuuluu laaja-alaisesti sosiaalihuollon asiantuntijatehtäviä sekä kunnallisen ja yksityisen sosiaalihuollon valvonta- ja ohjaustehtäviä sisältäen kantelujen käsittelyn. Ylitarkastaja toimii esittelijänä ja vastaa itsenäisesti valvonta- ja ohjausprosessin etenemisestä ja toteutumisesta tehtäväalueensa, erityisesti vammaispalvelujen osalta. Tehtävään kuuluvat lisäksi muut esimiehen määräämät tehtävät.

Työskentelypaikkakunta on Oulu.

Hakijalta odotamme:
Parhaimmat valmiudet sosiaalihuollon ylitarkastajan tehtävän hoitamiseen antaa ylempi korkeakoulututkinto ja laaja-alainen sosiaalihuollon tehtäväalueen tuntemus.

Tehtävässä tarvitaan hyvää perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön ja kokemusta julkisesta hallinnosta. Hakijoilta toivotaan perehtyneisyyttä erityisesti vammaispalvelujen tehtäväalueeseen.

Tehtävässä tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä tietoteknistä osaamista. Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kyky toimia sekä yksin että ryhmässä, kehittämismyönteisyys sekä oma-aloitteisuus edesauttavat tehtävän menestyksellistä hoitamista.

Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta

Työssä tarvitaan erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Koeaika on enintään kolme kuukautta.

Hae paikkaa >

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 3, PL 293, 90100 Oulu

 

Lisätietoja tehtävästä:

yksikön päällikkö Pirjo Mäkeläinen
p. 0295 017 581 (tavoitettavissa 17.7. lukien)

johtaja Margit Päätalo
p. 0295 017 680 (tavoitettavissa 25.-26.7.)


Visar 6 resultat.
Antal per sida 10
av 1
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela