Regionförvaltningsverken annonserar praktikplatser för högskolestuderande året runt i www.aarresaaret.net. Regionförvaltningsverket har inga egentliga "sommarjobb" att erbjuda. Alla tjänster och arbetsuppgifter som kommer till offentligt ansökningsförfarande annonseras i www.valtiolle.fi.

 

 

Lediga jobb

Södra Finland

Finansministeriet ledigförklarar

Förvaltningsdirektör, för ansvarsområdet för regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklings

ID: 28-704-2020
Ansökningstiden går ut 19-08-2020 kl. 14.00


Inspektör, arbetarskydd (anställningsfrågor, kundrådgivning)

ID: 28-688-2020
Ansökningstiden går ut 17.8.2020 kl. 16.15


Jurist, arbetarskydd, 2 vakanser

ID: 28-682-2020
Ansökningstiden går ut 17.8.2020 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (utlänningstillsyn)

ID: 28-689-2020
Ansökningstiden går ut 17.8.2020 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd, 2 tjänster (industri och utredning av arbetsolyckor)

ID: 28-690-2020
Ansökningstiden går ut 17.8.2020 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (sjöfart)

ID: 28-684-2020
Ansökningstiden går ut 17.8.2020 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (byggbranschen)

ID: 28-685-2020
Ansökningstiden går ut 17.8.2020 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (social- och hälsovård, arbetsbelastning)

ID: 28-686-2020
Ansökningstiden går ut 17.8.2020 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (marknadsövervakning)

ID: 28-683-2020
Ansökningstiden går ut 17.8.2020 kl. 16.15


Sekreterare för informationstjänsten, arbetarskydd

ID: 28-687-2020
Ansökningstiden går ut 17.8.2020 kl. 16.15


Dataskyddsombud (visstidsanställning)

ID: 28-702-2020
Ansökningstiden går ut 17.8.2020 kl. 16.15


Överinspektör för socialvården

ID: 28-665-2020
Ansökningstiden går ut 10-08-2020 kl. 16.15


Inspektör, socialvård

ID: 28-664-2020
Ansökningstiden går ut 10-08-2020 kl. 16.15


Informatör

ID: 28-696-2020
Ansökningstiden går ut 03-08-2020 kl. 16.15


Miljööverinspektör

ID 28-650-2020
Ansökningstiden går ut 7.8.2020 kl. 16.15

 

Östra Finland

Myndigheten har Inga lediga tjänster för tillfället.


Västra och inre Finland

Projektchef (visstidstjänst)

ID: 28-699-2020
Ansökningstiden går ut 20-08-2020 kl. 16.15


Miljööverinspektör

ID: 28-676-2020 Ansökningstiden går ut 14-08-2020 kl. 16.15


Miljöjurist

ID: 28-675-2020 Ansökningstiden går ut 14-08-2020 kl. 16.15


Lappland

Myndigheten har inga lediga tjänster för tillfället.


Sydvästra Finland

Myndigheten har Inga lediga tjänster för tillfället.


Norra Finland

Regionförvaltningsöverläkare

ID: 28-657-2020
Ansökningstiden går ut 26.8.2020 kl. 16.15


Visar 6 resultat.
Antal per sida 10
av 1
Uppdaterad