Regionförvaltningsverken annonserar praktikplatser för högskolestuderande året runt i www.aarresaaret.net. Regionförvaltningsverket har inga egentliga "sommarjobb" att erbjuda. Alla tjänster och arbetsuppgifter som kommer till offentligt ansökningsförfarande annonseras i www.valtiolle.fi.

 

 

Lediga jobb

Södra Finland

Direktör fär ansvarsområdet för arbetarskyddet

ID: 33-110-2020 
Ansökningstiden går ut 6.3.2020 kl. 16.15

Räddningsöverinspektör

ID: 28-1537-2019
Ansökningstiden går ut 20.1.2020 kl. 16.15Östra Finland

Miljööverinspektör (visstidsanställning)

ID: 28-174-2020
Ansökningstiden går ut 3.3.2020 kl. 16.15

Miljöråd (juridik)

ID: 28-173-2020
Ansökningstiden går ut 3.3.2020 kl. 16.15

Överinspektör för socialvården

ID: 28-105-2020
Ansökningstiden går ut 24.2.2020 kl. 16.15


Västra och inre Finland

Specialplanerare

ID: 28-144-2020
Ansökningstiden går ut 28-02-2020 kl. 16.15

Miljööverinspektör

ID: 28-87-2020
Ansökningstiden går ut 05-03-2020 kl. 16.15


 

Överinspektör

ID: 28-58-2020
Ansökninstiden går ut 14-02-2020 kl. 16.15


Regionförvaltningsöverläkare

ID: 28-15-2020
Ansökningstiden går ut 14-02-2020 kl. 16.15Lappland

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja

ID: 28-1500-2019
Ansökningstiden går ut 15.1.2020 kl. 16.15


Sydvästra Finland

Inspektör (arbetarskydd, visstidsanställning)

ID: 28-51-2020
Ansökningstiden går ut 14.2.2020 jk. 16.15

Inspektör (arbetarskydd)

ID: 28-48-2020
Ansökningstiden går ut 14.2.2020 kl. 16.15

Specialplanerare

ID: 28-8-2020
Ansökningstiden går ut 03-02-2020 kl. 16.15


 


 


Norra Finland

Ympäristöylitarkastaja (määräaikainen)

ID: 28-22-2020
Ansökningstiden går ut 10-02-2020 kl. 16.15


Ympäristöylitarkastaja

ID: 28-20-2020
Ansökningstiden går ut 10-02-2020 kl.16.15


Visar 6 resultat.
Antal per sida 10
av 1
Uppdaterad