Regionförvaltningsverken annonserar praktikplatser för högskolestuderande året runt i www.aarresaaret.net. Regionförvaltningsverket har inga egentliga "sommarjobb" att erbjuda. Alla tjänster och arbetsuppgifter som kommer till offentligt ansökningsförfarande annonseras i www.valtiolle.fi.

 

 

Lediga jobb

Södra Finland

Överinspektör ( visstidsanställning, 2 platser)

 Främst föredragnings- och registreringsuppgifter i klagomåls- och tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården.
ID 28-530-2018
Ansökningstiden går ut 4.6.2018 kl 16.15


Överinspektör (vikariat)

Vid enheten för näringstillsyn
ID 28-506-2018
Ansökningstiden går ut 6.6.2018 kl 16.15


Jurist (visstidsanställning)

ID 28-504-2018
Ansökningstiden går ut 6.6.2018 kl  16.15


Överinspektör (2 tjänsteförhållanden på viss tid)

ID 28-502-2018
Ansökningstiden går ut 6.6.2018 kl  16.15


Överinspektör (visstidsanställning)

ID: 28-483-2018
Ansökningstiden går ut 30.5.2018 kl 16:15


Överinspektör (visstidsanställning)

ID: 28-486-2018
Ansökningstiden går ut 30.5.2018 kl 16:15


Överinspektör (visstidsanställning)

ID: 28-487-2018
Ansökningstiden går ut 30.5.2018 kl 16:15


Östra Finland

För närvarande finns det inga lediga tjänster hos regionförvaltningsverket i Östra Finland.


Västra och inre Finland

Överinspektör (vikariat)

ID 28-311-2018
Ansökningstiden går ut 31.5.2018 kl. 16.15

 

 


Lappland

Regionförvaltningsverket i Lappland har för tillfället inga ledigförklarade tjänster.


Sydvästra Finland

Länsläkare (visstidsanställning)

ID: 28-558-2018, Ansökningstiden går ut 11.6.2018   16.15


Överinspektör (visstidsanställning)

ID: 28-541-2018, Ansökningstiden går ut 11.6.2018   16.15


Överinspektör för socialvården (visstidsanställning)

ID: 28-556-2018, Ansökningstiden går ut 11.6.2018   16.15


Norra Finland


Visar 6 resultat.
Antal per sida 10
av 1
Uppdaterad