Regionförvaltningsverken annonserar praktikplatser för högskolestuderande året runt i www.aarresaaret.net. Regionförvaltningsverket har inga egentliga "sommarjobb" att erbjuda. Alla tjänster och arbetsuppgifter som kommer till offentligt ansökningsförfarande annonseras i www.valtiolle.fi.

 

 

Lediga jobb

Södra Finland

Planerare

ID: 28-903-2019
Ansökningstiden går ut 2.9.2019 kl. 16.15

Tillsynssekreterare, arbetarskydd

ID: 28-766-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019 kl. 16.15


Sekreterare för informationstjänsten, arbetarskydd, visstidsanställning

ID: 28-773-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd, 2 platser, tillsyn av beställaransvar

ID: 28-774-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019


Inspektör, arbetarskydd (anställningsförhållanden, kundrådgivning)

ID: 28-723-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (tillsyn av utländsk arbetskraft)

ID: 28-725-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (kontorsarbetsplatser)

ID: 28-763-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (industri och utredning av arbetsolycksfall, Villmanstrand)

ID: 28-762-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (social- och hälsovården)

ID: 28-767-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (byggbranschen)

ID: 28-765-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (byggbranschen, Villmanstrand)

ID: 28-777-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (tillsyn av psykosocial belastning)

ID: 28-775-2019
Ansökningstiden går ur 23.8.2019 kl. 16.15


Inspektör, arbetarskydd (offentlig förvaltning)

ID: 28-779-2019
Ansökningstiden går ur 23.8.2019 kl. 16.15


Jurist, arbetarskydd (2 tjänster)

ID: 28-724-2019
Ansökningstiden går ut 23.8.2019  kl. 16.15


Överinspektör

ID: 28-797-2019
Ansökningstiden går ut 20.8.2019 kl. 16.15


Överinspektör

ID: 28-783-2019
Ansökningstiden går ut 20.8.2019 kl. 16.15

 

 

 


Östra Finland

Det finns inga lediga tjänster för tillfället.


Västra och inre Finland

Regionförvaltningsöverläkare

ID: 28-844-2019
Ansökningstiden går ut 30.8.2019 kl. 16.15

Planerare (visstidsanställning)

ID: 28-841-2019
Ansökningstiden går ut 19.8.2019 kl.16.15

Miljööverinspektör

ID: 28-840-2019
Ansökningstiden går ut 19.8.2019 kl. 16.15


Lappland

Det finns inga lediga tjänster för tillfället.


Sydvästra Finland

Det finns inga lediga tjänster för tillfället.


Norra Finland

Räddningsöverinspektör

ID: 28-872-2019
Ansökningstiden går ut 11.9.2019 kl. 16.15


Visar 6 resultat.
Antal per sida 10
av 1
Uppdaterad