Säkerhetsplanering

Regionförvaltningsverket (RFV) stöder regional säkerhetsplanering.

Säkerhetsplanen kan utarbetas på landskapsnivå, i samarbete mellan flera kommuner eller kommunvis. Ett av planens mål är att öka invånarnas kunskap om hur deras säkerhet och känsla av trygghet kan förbättras. Säkerhetsplanen utgör samtidigt en kanal för att påverka beslutsfattandet som berör säkerheten.

Genom säkerhetssamarbete mellan i synnerhet små kommuner kan användningen av resurser effektiveras på många olika sätt.

Uppdaterad