Regionförvaltningsverkets (RFV:s) mål är att förbättra hälsosamheten och tryggheten även i din boende-, arbets- och livsmiljö. RFV förverkligar den regionala jämlikheten genom att främja medborgarnas rättsskydd, välbefinnande och säkerhet i samarbete med övriga aktörer.

RFV deltar i uppbyggandet av ett tryggt samhälle på många olika sätt:

  • Inom sitt verksamhetsområde koordinerar regionförvaltningsverken det regionala samarbetet för den inre säkerheten och beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden i omfattande samarbete med representanter för övriga regionala myndigheter, landskapsförbund, kommuner, organisationer och byaverksamhet inom regionen samt näringslivet.
  • Uppgifter inom RFV:s olika verksamhetsområden utgörs bland annat av tillsyn över räddningsväsendet och ledarskap i djursjukdomssituationer.

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad