Tillstånd

Regionförvaltningsverken (RFV) behandlar tillstånd om grundande av skytteförening.

Befrielse från skyldigheten att bygga skyddsrum kan anhållas av den myndighet som beviljar bygglov.

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad