Tillstånd

Regionförvaltningsverken (RFV) behandlar tillstånd om grundande av skytteförening.

Man kan också ansöka om befrielse från att bygga skyddsrum av RFV i Södra Finland (beviljar befrielserna nationellt).

Uppdaterad