Statistik 

Regionförvaltningsverket samlar in och sammanställer statistiska uppgifter som rör bildningsväsendet bland annat i form av utvärdering av basservicen. Uppgifterna används som stöd för utveckling, planering och informationsstyrning.

Kontaktperson i frågor som berör statistik inom det svenskspråkiga bildningsväsendet

Ann-Sofi Loo, tfn. 0295 018 810

e-post: fornamn.efternamn(a)avi.fi

 

 

 

Regional information


Uppdaterad