Statistik

Regionförvaltningsverken (RFV) sammanställer halvårsvis statistik om socialservicens tillsyns- och klagomålsbeslut åt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), som gör ett riksomfattande sammandrag av den.

 

Uppdaterad