Tillfälligt serveringstillstånd

Ett tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas för tillställningar och evenemang för högst en månad. Kraven på tillståndssökandens yrkesskicklighet, personal och serveringsställets läge är de samma som för tillstånd som beviljas tills vidare.

När tillståndet beviljas bedöms tillställningens karaktär, platsens ändamålsenlighet och serveringsarrangemangen. Tillstånd kan förvägras då tillstånd söks för idrottsevenemang eller tillställning som är avsedd för hela familjen eller vars deltagare till stor del är barn och ungdomar. Till ansökan ska fogas programmet för den tillfälliga tillställningen eller evenemanget och planritningen över serveringsområdet. Evenemangets lokaler eller uteområde ska bevisligen vara i arrangörens besittning under evenemanget. Arrangörerna ska påvisa att tillräckliga sanitetsutrymmen har reserverats för evenemangets deltagare.

Om tillfälligt serveringstillstånd beviljas, ska evenemangets inköp göras med numret för det tillfälliga tillståndet. Evenemangets serveringsverksamhet ska rapporteras på blanketten för kvartalsrapport till regionförvaltningsverket inom två veckor.

Drycker som blir kvar på lager efter evenemanget kan antingen säljas till ett annat serveringsställe eller om möjligt returneras till partiaffären.

Uppdaterad