Beställ nyhetsbrev

Du kan beställa nyhetsbreven Biblioteksinfo och Webbtillgänglighet från regionförvaltingsverken direkt till din e-post från de ämbetsverken. Nyhetsbreven skickas antingen ett åt gången genast när de publiceras i webbtjänsten rfv.fi.

Elektroniskt beställningsblankett

Dataskyddsförordningen

Du kan också ändra dina val eller avbryta beställningen. Tjänsten är gratis.

Uppdaterad