Datasekretess

Registerbeskrivningar

Registerbeskrivningarna finns tillgängliga som utskrifter hos regionförvaltningsverkens registratorskontor.
 

Rätt att kontrollera sina egna uppgifter

Den som antecknats i registret har rätt att kontrollera att personuppgifterna som gäller honom eller henne är korrekta. Begäran ska framföras personligen till den registeransvarige eller med brev som undertecknats egenhändigt. Det är avgiftsfritt använda kontrollrätten en gång om året.
 

Rätt att yrka på rättelse av felaktig uppgift

Den registrerade har rätt att yrka på rättelse av felaktigt registrerade uppgifter. Begäran om rättelse ska göras skriftligt och tillräckligt specificerat.

Begäran om kontroll och rättelse av registeruppgifterna kan formuleras fritt eller på en blankett från Dataombudsmannens byrå.  Begäran ska lämnas in till kontaktpersonen för ifrågavarande register vid det egna regionförvaltningsverket.

Uppdaterad