Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Livräddningsmedaljerna som är förlänade inom Södra Finlands område överräcks av överdirektör Minna Karhunen i Helsingfors 8.8.2018

Södra Finland

Republikens president har förlänat två livräddningsmedaljer som överdirektör Minna Karhunen överräcker onsdagen den 8 augusti 2018 kl. 13:30 på Regionförvaltningsverket i Södra Finland i Helsingfors, adress Bangårdsvägen 9 (1:a vån.).

Representanter för media är välkomna att delta i tillfället!

Anmälningar före 3.8 klockan 16.00 till:
Taina Kemppi
ledningens assistent
tfn 0295 016 051
fornamn.efternamn@rfv.fi

Medaljmottagare:

Antti Jussi Eemeli Kanerva (Forssa), som räddade från eldsvåda

Kanerva agerade ytterst modigt och med risk för sitt eget liv då han gick för att rädda offret som var i en brinnande bostad. Det var kraftig rökbildning i bostaden, sikten var dålig och han kunde bara röra sig hopkurad. Kanerva agerade därefter speciellt snabbt och rådigt då han lyckades visa de 11- och 13-åriga offren vägen ner från balkongen.

Anton August Tasanen (Åbo), med motiveringen att rädda från vattnet

Tasanen agerade synnerligen modigt med risk för sitt eget liv då han i mörkret i underkläderna vågade hoppa in i det kalla femgradiga havsvattnet för att rädda offret. I slutskedet av räddningsarbetet skulle lyftvinschen ha kunnat krossa både offret och Tasanen, men trots det beordrade Tasanen att man skulle fortsätta vinscha.

En livräddningsmedalj ges som erkänsla för en handling som räddat en annan människas liv ur hotande fara och som gjorts på ett synnerligen modigt eller rådigt sätt eller som har inneburit risk för eget liv.

Ytterligare information:

Arto Tiukkanen
överinspektör
tfn 0295 016 093
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV Södra Finland


Uppdaterad