Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Allmänna bibliotek fick 555 050 euro till utvecklingsprojekt

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 555 050 euro i statsbidrag för 43 utvecklingsprojekt i de allmänna biblioteken i regionen. Antalet ansökningar som kom in var 58 och det ansökta totalbeloppet ungefär en miljon euro. Bidragen gick till projekt som främjar mångsidig läskunnighet, ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet, livslångt lärande och bibliotekstjänsternas genomslagskraft och kvalitet.

Genom statsbidragen understöds också försök som syftar till nya, innovativa bibliotekstjänster. Ett exempel är ett projekt från Villmanstrand där man förbättrar servicen till det meröppna bibliotekets användare genom virtuell teknik.

Också i Virolahti, Kyrkslätt, Mörskom och Pukkila siktar man på att införa meröppet på biblioteken.

Utifrån god praxis utvecklar biblioteken också tillsammans sin verksamhet över kommungränserna.  I alla Heili-bibliotek i Södra Karelen cirkulerar två digihandledare som vägleder bibliotekens personal och besökare i hur webbtjänsterna ska användas. Syftet med ett av projekten i Esbo är att stärka den pedagogiska kompetensen hos bibliotekspersonal i hela Nyland. I Borgå-regionen tar Helle-biblioteken tillsammans fram logistiska lösningar, medan Lukki-biblioteken i Lojo-regionen vill öka användningen av sina e-material.

I många projekt ligger fokus på att göra biblioteksanvändarna mer delaktiga. I Kymmenedalen vill Kyyti-biblioteken få användarna att delta mer i planeringen av tjänsterna med hjälp av webbtjänsten Finna. I läsambassadörsprojektet i Helsingfors ligger huvudfokus på äldre personers och frivilligorganisationers del i utvecklandet av bibliotekstjänsterna. Också i planeringen av bibliotekslokalen i Korso i Vanda söker man efter en verksamhetsmodell för frivilligarbetet.

Den bärande idén i flera projekt är att få dem som inte använder sig av biblioteket att bekanta sig med bibliotekets tjänster. I biblioteket i Tavastehus vill man skapa en dialog mellan invandrarkvinnor och ortsbor. I Nurmijärvi är målet att nå alla barn i förskoleåldern och deras föräldrar.

I Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område kom bara var tredje ansökan från utanför Nyland, men både resultaten och idéerna från många projekt kan utnyttjas på nationell nivå. I projektregistret för de allmänna biblioteken kan man läsa mera om projekten.

 

Landskap,
bibliotek

Projektets namn

Beviljat €

Södra Karelen

 

120 700

Imatra

Koko kimpan PIRRe – Etelä-Karjalan kirjastojen yhteinen digiohjaus

32 000

Imatra        

Koululaisten kumma käytöskoodi: eskareiden elämys- ja tutustumisretki pääkirjastoon

1 700

Imatra         

IMATRA REaDS - nuoret lukemaan

15 000

Villmanstrand      

Lauritsala digiaikaan!

20 000

Villmanstrand   

Avatar auttaa omatoimikirjastossa

45 000

Taipalsaari

Unikot lukemaan

7 000

Egentliga Tavastland

 

31 700

Tavastehus        

Naisten dialogiset tilaisuudet kirjastoissa

11 000

Loppi

Tuu säkin!: lasten ja nuorten elämyksiä Lopen kirjastossa

3 200

Riihimäki          

Paras paikka: suunnittelulla kohti avointa ja asiakaslähtöistä kirjastotilaa

15 000

Riihimäki

Piirtäen ja räpäten: taidetapahtumien sarja lapsille

2 500

Kymmenedalen

 

61 900

Kouvola        

Osallistamalla ja yhteistyöllä asiakkaiden näköinen pääkirjasto

 23 000

Kouvola

Finnasta fiinimpi Kymenlaakson yhteistyöllä

25 000

Virolahti

Omatoimikirjasto Virolahdelle

13 900

Päijänne-Tavastland

 

17 700

Asikkala     

E-pisteeltä e-maailmaan

1 900

Kärkölä  

Kärkikylän kirjaston kouluyhteistyö

10 000

Orimattila         

Ajanmukainen kirjastoautopalvelu

5 000

Padasjoki 

Virtuaalivieraasta lukuintoa yläkoululaisille

800

Nyland

 

323 050

Esbo     

Ett kulturprojekt för att stödja multilitteracitet och tvåspråkighet med hjälp av lokalhistoria

15 000

Esbo    

Ohjaus&opastus työn keskiöön–uusmalaisten kirjastojen henkilökunnan pedagogisen osaamisen vahvistaminen

30 000

Helsingfors        

Pelaillen tiedonhakuun

8 000

Helsingfors 

Arabianranta 135: Musiikkia!

10 000

Helsingfors 

Lukulähettilääksi! 

50 000

Högfors       

Karkkilan kirjaston palvelut ja tilat näkyväksi

2 500

Kyrkslätt

Omatoimikirjasto omaksi

20 000

Lojo       

Lähikirjastoista olohuoneita

3 000

Lojo        

E-aineistot esille – kirjastojen markkinointiosaamisen kehittäminen

7 000

Mörskom     

Monilukutaidon monet kasvot

5 000

Mäntsälä   

Toiseksi pienimmästä kunnan kruunuksi

5 000

Nurmijärvi     

Hyviä uutisia!

4 550

Nurmijärvi    

Maitohampaat - kirjastotietoutta esikouluikäisille

5 000

Borgå 

Helle-kirjastokimpan logistiikkaselvitys

10 000

Pukkila     

Kirjasto kaikille, kaikki kirjastoon!

30 000

Sibbo

Perheet yhdessä tarinapiknikille! / Bokpicknick för hela familjen!

10 000

Sibbo

Ge ungdomarna plats på biblioteket / Nuoret osaksi kirjastoa

15 000

Sjundeå     

Digiavaimet kaikille

15 000

Tusby

Kirjasto polkee ihmisten luokse

3 000

Tusby    

Vuoropuheluja kirjastossa

7 000

Vanda          

Vintti - yhteisöllinen (kirjasto)tila Vantaan Korsossa

20 000

Vanda       

Erityisesti sinun

15 000

Vichtis   

Lukulähettiläs

7 000

Vichtis 

Tarustot tutuiksi

5 000

Vichtis 

EMOtila eli elinikäisen mediaoppimisen tila Vihdin pääkirjastoon

16 000

Vichtis 

Vihdin pääkirjasto Agricola 20 vuotta

5 000

Alla landskap totalt

 

555 050

 

 

Ytterligare information
överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
fornamn.efternamn@rfv.fi

 

 

 

 


Uppdaterad