Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Dagsböter, samfundsbot och förverkandepåföljd för arbetarskyddsbrott

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 23.11.2018 dömt Hus & Trädgårdsservice Ek Sofia Ab:s verkställande direktör till 40 dagsböter för arbetarskyddsbrott. Dessutom dömdes bolaget till 6.000 euro samfundsbot. Till staten dömdes förverkat 2.300 euro för den ekonomiska fördel som brottet berett i och med att arbetstagarna inte hade tillgång till personlig skyddsutrustning, och eftersom riskbedömning var ogjord.


I domstolen behandlades en arbetsolycka som inträffade i november 2015. Två arbetstagare skulle flytta en boningsmaskin. Spärren på maskinens handtag hade varit defekt redan innan olyckan, och vid lyftet lossade spärren, varvid maskinen föll på arbetstagarens fot.

Arbetarskyddsmyndigheten ansåg, att arbetsgivaren hade underlåtit att ombesörja säkerheten på arbetsplatsen och att genomföra en tillräckligt ingående riskanalys som även tar i beaktande användning och flytt av maskinen. Dessutom saknade arbetstagarna personlig skyddsutrustning såsom skyddsskor. Arbetarskyddsbrott är ett sk. farodelikt, där rekvisiten för brott uppfylls om arbetarskyddsföreskrifterna inte uppfylls.

I tingsrätten medgav arbetsgivaren arbetarskyddsbrott, och arbetsgivaren hade även kommit överens om ersättning till arbetstagaren. Tingsrätten ansåg att riskbedömningen var bristfällig och arbetsgivaren hade inte identifierat risker som sammanhör med användning eller förflyttning av maskinen. Dessutom hade arbetsgivaren inte tillhandahållit personlig skyddsutrustning till arbetstagarna. Tingsrätten fäste vikt vid att arbetarskyddet redan ett år innan olyckan hade påtalat dessa brister för arbetsgivaren vid inspektioner. Tingsrätten såg därmed att det inte finns förutsättningar att avstå från att döma samfundsbot.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland betonar att utredning och bedömning av risker är ett viktigt redskap för att förvissa sig om att arbetsmiljön samt arbetsredskap är säkra för arbetstagarna. Också tillräckliga och korrekta åtgärder på basen av riskbedömningen är viktiga: Tillträdet till riskområdet skall i första hand förhindras genom tekniska åtgärder.

Österbottens tingsrätts ärende nr R 17/1254

Tilläggsinformation: Jurist Pia Skoglund, tfn 0295 018 689

 


Uppdaterad