Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Årets Skolan i rörelse-pris till Reso stad

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beviljat 2018 års Skolan i rörelse-pris till Reso stad. Regionförvaltningsverken delar inom ramen för det riksomfattande programmet Skolan i rörelse årligen ut sex regionala Skolan i rörelse-pris avsedda för kommunerna. Prisen delas ut enligt regionförvaltningsverkens områdesindelning. Priset har införts på initiativ av undervisnings- och kulturministeriet och utbildningsstyrelsen.

Programmet Skolan i rörelse syftar till att göra skoldagarna mer aktiva och trivsamma. Fokus ligger på elevers delaktighet och inlärning samt mer fysisk aktivitet och mindre sittande. Varje skola som är med i projektet beslutar själv hur den kan öka rörligheten i skolan.

Programmet är ett av regeringens spetsprojekt som anvisas årlig finansiering ur statsbudgeten. Målet är att utvidga programmet så att det blir landsomfattande och gäller samtliga barn och unga i grundskoleåldern.

I Reso deltar alla skolor i Skolan i rörelse

Reso stad har varit särskilt aktiv och beslutsam i att få skoleleverna att röra på sig mer. Skolan i rörelse-verksamhet har pågått i staden ända sedan 2010. I och med regeringens spetsprojekt har utvecklingsarbetet tagit ännu mera fart. Särskilt skolornas rektorer har aktiverat sig, och verksamheten har genom detta spritt sig till alla skolor i Reso.

För närvarande har staden en fungerande Skolan i rörelse-styrgrupp, och Skolan i rörelse-koordinatorer har också utsetts i alla skolor. Verksamheten står alltså på en stabil grund som innebär att den kan bli permanent och att nödvändiga utvecklingsåtgärder kan vidtas också i fortsättningen. Reso har dessutom varit kontinuerligt aktiv och deltagit flitigt i nätverksträffar i sydvästra Finland och i samarbetet med andra aktörer i regionen.

Staden har också satsat på att utveckla skolgårdarna till att locka eleverna att röra på sig och genom detta ökat möjligheterna till aktiv rastverksamhet. Också t.ex. skolornas föräldraföreningar och lokala idrottsföreningar har gjorts delaktiga verksamheten. Genom deras medverkan och samarbete har man utvecklat en mångsidig klubbverksamhet i skolorna.

Reso stad har också vid planeringen och genomförandet av projektet haft ett gott samarbete med föreningen Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har stött Resos projektverksamhet genom att bevilja staden Skolan i rörelse-projektunderstöd på sammanlagt 77 000 euro under åren 2016–18.

Skolan i rörelse-priset (diplom och 2 500 €) överlåts till representanter för Reso stad vid ett regionalt Skolan i rörelse-seminarium den 1 november. Seminariet inleds kl. 15:45 i Åbo yrkeshögskola, Lemminkäinengatan 30, Åbo.

Skolan i rörelse
 

Ytterligare information:

Tiina Kaijanen, planerare RFV i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 303
Karita Toivonen, utvecklingschef, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry., tfn 040 900 0841
Juha Pekka Lehmus, bildningsdirektör, Reso stad, tfn 040 194 4295

 


Uppdaterad