Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Tillgängliga webbplatser - vad innebär det i praktiken?

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar utbildningar om webbtillgänglighet runtom i Finland. Utbildningarna är gratis och riktar sig till alla som är intresserade av hur tillgänglighet ska beaktas när webbplatser planeras och skapas. Representanter för media är också välkomna med för att diskutera och ställa frågor om webbtillgänglighet.

Under utbildningarna berättar sakkunniga från regionförvaltningsverket och finansministeriet vad som menas med tillgängliga webbplatser. De presenterar också webbtillgänglighetsdirektivet och den kommande lagen som verkställer direktivet i Finland.

Dessutom ges konkreta exempel på betydelsen av en tillgänglig webb och hur FPA och Skatteförvaltningen har förbättrat tillgängligheten till sina webbplatser.

Datum och platser för utbildningarna

  • 5 november kl. 12–16 i auditoriet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Yliopistonkatu 38, Tammerfors. Lokalen är tillgänglig, men hörslinga saknas.
  • 6 november kl. 9–13 i auditoriet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland på adressen Hallituskatu 12–14, Kuopio. Lokalen är tillgänglig, men hörslinga saknas.
  • 12 november kl. 12–16 i auditoriet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på adressen Självständighetsplan 2, Åbo. Lokalen är tillgänglig och hörslinga finns.
  • 13 november kl. 9–13 i auditoriet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på adressen Wolffskavägen 35, Vasa. Lokalen är tillgänglig och hörslinga finns.
  • 21 november kl. 12–16 i auditoriet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland på adressen Linnankatu 1–3, Uleåborg. Lokalen är tillgänglig, men hörslinga saknas.
  • 22 november kl. 9-13 i auditoriet vid Lapin ammattikorkeakoulu på adressen Viirinkankaantie 1, Rovaniemi. Lokalen är tillgänglig, men hörslinga saknas.
  • 28 november kl. 9–13 i auditoriet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Bangårdsvägen 9, Helsingfors. Lokalen är tillgänglig och hörslinga finns.
  • 11 december kl. 12–16 på adressen Hagnäskajen 6, Helsingfors. Lokalen är tillgänglig, men hörslinga saknas. Denna utbildning är på svenska, de övriga hålls på finska.

Man kan också delta i utbildningarna på distans. Länken skickas per e-post innan utbildningen börjar.

Mer information, programmet och anmälningslänken finns på adressen
www.rfv.fi/webbtillgänglighet. Också inspelningar från tillfällena i Helsingfors läggs senare upp på samma sida.

På sociala medier tar vi upp ämnet på vårt Twitter-konto @saavutettava och med hashtaggen #webbtillgänglighet.

Välkommen!


Uppdaterad