Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Biblioteken i Egentliga Finland och Satakunta fick 330 000 euro för försöks- och utvecklingsprojekt

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beviljat allmänna bibliotek i Satakunta och Egentliga Finland 330 000 euro i statsunderstöd för försöks- och utvecklingsverksamhet. Understöd beviljades bl.a. för meröppet, nya servicekoncept, bibliotekspersonalens specialkompetens, digitala tjänster, mediefostran och projekt som främjar en mångsidig biblioteksanvändning hos olika åldersgrupper eller som främjar medborgaraktivitet, fritidsläsning och intresset för litteratur.

  Ansökan st.         Ansökt  € Beviljat st. Beviljat €
Satakunta 9 199 700 8 121 500
Egentliga Finland 15 362 065 11 211 700
Totalt 24 561 765 19 330 000

 

Euraåminne bibliotek deltar i talkot Tutkinto kaikille (25 000 €) och i Björneborgs stadsbiblioteks projekt Notkeutta työkierrosta (30 000 €) ökar man bibliotekspersonalens kompetens. Björneborgs stadstadbibliotek fick också understöd för att utveckla litteraturevenemang (30 000 €) och Satakirjastot för att göra upp en plan för mediefostran (11 000 €).

Åbo stadsbibliotek kommer att utveckla appar som lokaliserar var olika slags biblioteksmaterial finns och som ger rekommendationer på material (40 000 €). Dessutom satsar biblioteket på att göra unga delaktiga i utvecklandet av olika tjänster (12 000 €). Meröppet kommer att utökas på fyra närbibliotek i Salo och på Tövsala huvudbibliotek.

Det främsta syftet med de beviljade understöden är att gynna utvecklandet av tjänster som riktar sig till invånarna i regionen, öka läslusten och fritidsläsningen och de allmänna bibliotekens inverkan på medborgarnas välbefinnande.

Besluten publiceras på våren i det nationella projektregistret http://hankkeet.kirjastot.fi/. I projektregistret lagras uppgifterna om projekten i de allmänna biblioteken i Finland och statsunderstöd som beviljats av regionförvaltningsverken. Det öppna projektregistret ökar kännedomen om det utvecklingsarbete som görs på olika håll i Finland och skapar möjligheter till samarbete.

Ytterligare information
överinspektör för biblioteksväsendet Päivi Almgren, tfn 0295 018 300
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

Blanketter