Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Lagen om småbarnspedagogik förnyades – vilka uppgifter ska privata daghem meddela myndigheterna innan verksamheten inleds eller ändras?

Den nya lagen om småbarnspedagogik (540/2018) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om småbarnspedagogik som tillhandahålls av privata serviceproducenter (772/2018) trädde i kraft 1.9.2018. Vilka handlingar ska nu lämnas in och vart?

Privata daghem lämnar in sina handlingar till kommunen

Innan ett privat daghem kan inleda sin verksamhet eller genomföra ändringar i verksamheten ska den ha lämnat in alla nödvändiga handlingar till kommunens övervakande myndighet, som också ska godkänna handlingarna. En anmälan ska lämnas in i god tid innan verksamheten inleds, den ansvariga personen byts ut eller det sker någon annan väsentlig förändring. Anmälan lämnas in till det kommunala organet i den kommun där servicen produceras.

När kommunen har tagit emot anmälan gör den ett inspektionsbesök på daghemmet för att säkerställa att verksamhetsmiljön och den småbarnspedagogik som ges där motsvarar kraven.

Kommunen skickar uppgifterna till regionförvaltningsverket

När kommunen godkänt handlingarna och inspekterat daghemmet, undertecknar kommunen anmälan och skickar den med bilagor till regionförvaltningsverket. Det privata daghemmet ska alltså inte själv skicka handlingarna till regionförvaltningsverket. Anmälningsblanketterna finns på webbplatserna www.rfv.fi och www.suomi.fi.

Regionförvaltningsverket sparar uppgifterna om privata daghem i sitt register. Den kommunala myndigheten för i sin tur ett register över privata familjedagvårdare.

Ytterligare information:

Malin Eriksson
överinspektör för bildningsväsendet
svenska enheten för bildningsväsendet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
tfn 0295 018 618
fornamn.efternamn@rfv.fi

Ett diagram: Registrering av privat småbarnspedagogik.


Uppdaterad