Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Kemikaliesäkerheten på arbetsplatser intensivövervakas denna vecka i hela Finland

Arbetarskyddsmyndigheten kommer under denna vecka att utföra intensivövervakning av kemikaliesäkerheten på arbetsplatser inom industrin samt i bil- och motorcykelverkstäder på olika håll i Finland. Under veckan (8–12 oktober 2018) utförs cirka 350 inspektioner med nästan 50 inspektörer. Syftet med intensivövervakningen är att säkerställa att arbetsplatserna får ordning på de grundläggande frågorna kring kemikaliesäkerhet: kemikalieförteckningar, säkerhetsdatablad och riskbedömning av kemiska agenser.

Vet vilken kemikalie du använder!

"Anställda bör veta vilka kemikalier de använder, hur man använder kemikalierna säkert och vad man ska göra om man utsätts för kemikalier. Arbetsgivaren är ansvarig för att de anställda har den nödvändiga kunskapen och kompetensen", säger överinspektör Satu Auno vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Det finns fortfarande många brister inom den grundläggande kemikaliesäkerheten, även om den har övervakats under en lång tid. Till exempel saknas säkerhetsdatabladen för kemikalier eller så är de inte tillgängliga för de anställda eller finns endast på engelska.

"Ett säkerhetsdatablad på finska och svenska ska medfölja en kemikalie, så var noga med att kräva det av kemikalieleverantören!", påminner Auno.

Kemikalier kan orsaka arbetsolyckor och yrkessjukdomar

Kemikalier kan orsaka arbetsolyckor som ögonskador och yrkessjukdomar som hudsymptom, cancer och reproduktionsproblem.

I bil- och motorcykelverkstäder kan hälsoskadliga kemikalier vara till exempel batterisyror, bromsvätskor, oljor och bränslen samt olika lösningsmedel.

Många olika typer av kemikalier används på arbetsplatser inom industrin. De farligaste känner man rätt bra till på arbetsplatserna och satsar på säker användning av dem. Kemikalier som används vid service och underhåll får ofta mindre uppmärksamhet, så de anställda känner inte på samma sätt till hur man ska handskas med dem säkert och vilka risker de medför.

Intensivövervakningen ingår i den EU-omfattande kampanjen "Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt" som anordnas av Europeiska arbetsmiljöbyrån åren 2018–2019.

Testa dina kunskaper om kemikaliesäkerhet

Som en del av övervakningsprojektet har arbetarskyddsmyndigheten publicerat ett kort webbtest (på finska) som gör det möjligt för anställda att testa hur väl de behärskar grundläggande kemikaliesäkerhetsfrågor. Testet öppnas här.

Ytterligare information:
Överinspektör Satu Aunio, tfn 0295 016 234, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi


Uppdaterad