Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Handläggningstiden för utkomststöd har blivit längre i många kommuner

Södra Finland

Sedan förra hösten har tillgången till kompletterande och förebyggande utkomststöd som kommunerna beviljar försämrats inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område. Enligt en undersökning som THL gjorde i april 2018 är det 12 kommuner och samkommuner i området som inte klarar av handläggningen av ansökningar tillräckligt bra och inte når upp till handläggningstiden på högst sju vardagar som lagen kräver. När uppgifterna samlades in i oktober i fjol var handläggningstiderna för långa i åtta kommuner/samkommuner.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har begärt utredningar om saken av Borgå, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote), Esbo, Heinola, Helsingfors, Kotka, Kouvola, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Tavastehus, Sibbo och Sjundeå.

Kommunerna blev kvar med uppgiften att bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd efter det att FPA i början av 2017 övertog beviljandet av utkomststödets grunddel.


Ytterligare information
överinspektör för socialvården Sari Luukko, tfn 0295 016 163
sari.luukko@rfv.fi

 

 

 


Uppdaterad