Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Ordkonst och digitala färdigheter – biblioteken fick bidrag på 695 500 euro

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat 52 olika biblioteksprojekt utvecklingsbidrag på totalt 695 500 euro. Mottagare var de allmänna biblioteken i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Projekten som fick bidrag av regionförvaltningsverket utvecklar bibliotekens verksamhet på ett mångsidigt sätt. Statsbidragen för bibliotekens lokala och regionala utvecklingsverksamhet kunde denna gång sökas för följande teman: mångsidig läsfärdighet, aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet, livslångt lärande och kvalitet, genomslagskraft och innovationer.

De beviljade bidragen fördelades landskapsvis enligt följande:

LANDSKAP

BIDRAG €

Södra Österbotten

217 000

Mellersta Österbotten

66 000

Mellersta Finland

143 000

Birkaland

118 500

Österbotten

151 000

Totalt

              695 500


Projekten som beviljats bidrag (pdf, 372 kB)


Öppet då det passar biblioteksanvändarna

Meröppet kommer att öka betydligt i och med projekten. Meröppet innebär att man kommer in i biblioteket också då det inte är öppet och det inte finns bibliotekspersonal på plats. För att detta ska vara möjligt utrustas bibliotekslokalerna med den teknik som behövs. Projekt av det här slaget pågår i alla landskap (bl.a. i Akaa, Halsua, Hankasalmi, Kortesjärvi i Kauhava, Keuruu, Kivijärvi, Muurame, Mänttä-Vilppula, Pedersöre (Purmo), och Äänekoski). Meröppet ökar tillgången till biblioteksmaterial och bibliotekens utrustning, men ersätter inte bibliotekets viktigaste resurs som är en kunnig personal.


Mångsidiga läsfärdigheter, skrivande mammor och ordkonst

Biblioteken har en roll när det gäller att utveckla läsfärdighet och emotionell intelligens. Biblioteken kan också bidra till att öka livskvaliteten. Detta är något som eftersträvas i många av projekten. Eepos-biblioteken i Södra Österbotten främjar läslusten genom litteraturdiplom och spel. I Österbotten leder Malax Fredrika-bibliotekens projekt, som syftar till att förbättra bibliotekstjänsterna till bl.a. specialgrupper och på så sätt säkerställa allas tillgång till information, samlingar och kulturellt innehåll.  I Österbotten och Mellersta Österbotten förbättras invånarnas medborgar- och mediefärdigheter och personalens kompetens. I Karleby vill biblioteket väcka läslusten hos daghemsbarns och deras föräldrar. I Nokia förbättras invånarnas digitala färdigheter genom ett samarbete mellan biblioteket och yrkesläroanstalten Tredu. I Vesilahti genomförs ett projekt som har som mål att få till stånd ett smidigt samarbete mellan det nya biblioteket som öppnas i slutet av våren och skolväsendet.

Lempäälä utvecklar eftermiddagsverksamheten i biblioteken och Laukaa satsar på att stödja föräldraskap och läsande. Detta görs bl.a. genom ordkonst för knattar, grupper för skrivande mammor och familjecafé.


Aktiva bibliotek ordnar evenemang

Det satsades nu också på evenemang som biblioteken producerar. Dagens bibliotek ska vara ställen dit det är låg tröskel att komma och där det ordnas evenemang som är gratis och öppna för alla. I projektet i Vasa i Österbotten genomför man författar- och musikerbesök och andra evenemang på olika bibliotekspunkter. Teman för besöken är verk, personer eller grupper som ska locka till diskussion. På detta sätt främjar biblioteket ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. I Sastamala satsar man på att producera musikevenemang. Kommunerna i Södra Birkaland med Valkeakoski i spetsen utvecklar sina tjänster för bl.a. arbetslösa och personer i arbetslivsinriktad rehabilitering. Projektet genomförs i samarbete med socialväsendet.


Bibliotekslokalerna in i nutiden

Biblioteken utvecklas till sociala rum och platser som är trevliga att arbeta och studera på. Bidrag för planering av bibliotekslokalerna så att de uppfyller den nuvarande verksamhetens krav beviljades bl.a. Juupajoki, Malax, Saarijärvi och Uurainen. Biblioteksanvändarna engageras också i planeringen.


Vart går bidragen nästa gång?

I nästa ansökningsomgång hösten 2018 är tanken att utvecklingsbidragen till biblioteken ännu tydligare ska gå till att främja läsfärdighet och läsande.

Ansökningarna har publicerats i det riksomfattande projektregistret för de allmänna biblioteken http://hankkeet.kirjastot.fi/.


Ytterligare information:
överinspektör för biblioteksväsendet Marjariitta Viiri, tfn 0295 018 823
överinspektör för biblioteksväsendet Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818 (på semester 3-7.4.2018)
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 


Uppdaterad