Pressmeddelanden 2018

Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen överförs till rättshjälpsbyråerna år 2019

Ordningsansvaret för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning överförs till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten då den nya lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) träder i kraft 1.1.2019. Från början av 2019 produceras tjänsterna av rättshjälpsbyråerna, därutöver kan rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten köpa tjänster av kommunerna eller av privata serviceproducenter. I och med lagändringen övergår styrningen och tillsynen av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen från Konkurrens- och konsumentverket till justitieministeriet. Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens uppgift och innehåll ändras inte.

Ändringen påverkar även regionförvaltningsverkens uppgifter. Regionförvaltningsverken har med stöd av lagen som nu är i kraft avtalat med kommuner och andra serviceproducenter om givandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. Regionförvaltningsverken svarar för tillgången av tjänsterna till slutet av 2018 varefter uppgiften upphör. I praktiken innebär ändringen att regionförvaltningsverken har sagt upp eller kommer att säga upp avtalen om serviceproduktion som ingåtts med kommunerna så att de upphör i slutet av 2018. Avtalen som ingåtts med privata serviceproducenter kommer också att sägas upp.

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning


Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

överinspektör Hanna Kujanpää, tfn 0295 016 474
överinspektör Niina Väkeväinen, tfn 0295 016 356

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
överinspektör Minna Karppinen, tfn 0295 016 906

Regionförvaltningsverket i Lappland
jurist Juha Lämsä, tfn 0295 017 370

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
överinspektör Seppo Luotola, tfn 0295 018 091

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
överinspektör Seppo Luotola, tfn 0295 018 091

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
jurist Raimo Lepistö, tfn 0295 017 686

fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR