Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen överförs till rättshjälpsbyråerna år 2019

Ordningsansvaret för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning överförs till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten då den nya lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) träder i kraft 1.1.2019. Från början av 2019 produceras tjänsterna av rättshjälpsbyråerna, därutöver kan rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten köpa tjänster av kommunerna eller av privata serviceproducenter. I och med lagändringen övergår styrningen och tillsynen av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen från Konkurrens- och konsumentverket till justitieministeriet. Den ekonomiska rådgivningens och skuldrådgivningens uppgift och innehåll ändras inte.

Ändringen påverkar även regionförvaltningsverkens uppgifter. Regionförvaltningsverken har med stöd av lagen som nu är i kraft avtalat med kommuner och andra serviceproducenter om givandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. Regionförvaltningsverken svarar för tillgången av tjänsterna till slutet av 2018 varefter uppgiften upphör. I praktiken innebär ändringen att regionförvaltningsverken har sagt upp eller kommer att säga upp avtalen om serviceproduktion som ingåtts med kommunerna så att de upphör i slutet av 2018. Avtalen som ingåtts med privata serviceproducenter kommer också att sägas upp.

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning


Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

överinspektör Hanna Kujanpää, tfn 0295 016 474
överinspektör Niina Väkeväinen, tfn 0295 016 356

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
överinspektör Minna Karppinen, tfn 0295 016 906

Regionförvaltningsverket i Lappland
jurist Juha Lämsä, tfn 0295 017 370

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
överinspektör Seppo Luotola, tfn 0295 018 091

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
överinspektör Seppo Luotola, tfn 0295 018 091

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
jurist Raimo Lepistö, tfn 0295 017 686

fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad