Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Ekonomi- och skuldrådgivningen överförs vid årsskiftet från kommunerna till rättshjälpsbyråerna – inget avbrott i kundservicen

Från och med ingången av 2019 kommer ekonomi- och skuldrådgivningen att överföras från kommunerna till rättshjälpsbyråerna. Målet är att kundservicen ska fungera med så små uppehåll som möjligt över årsskiftet. Av denna anledning kan kommunerna ge mottagningstider också in på nästa års sida.

Den mottagningstid som ges är preliminär och bekräftas åt kunden efter årsskiftet. Kommunen kommer överens om förfarandet tillsammans med rättshjälpsbyrån. Dessa riktlinjer kommer från rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, som i fortsättningen ansvarar för organiseringen av servicen.

På rättshjälpsbyråerna kommer det förmodligen att vara brådska under början av nästa år. Det är därför viktigt att kommunerna säkerställer att ekonomi- och skuldrådgivningen är tillgänglig till årets slut.

Regionförvaltningsverken har fram tills nu haft organiseringsansvaret för ekonomi- och skuldrådgivningen, och gjort upp uppdragsavtal med kommunerna. Regionförvaltningsverken har sagt upp avtalen i år och vårt organiseringsansvar upphör vid utgången av detta år.

Ytterligare information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Niina Väkeväinen, tfn 0295 016 356

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: alkoholinspektör, gruppansvarig Jarmo Ruusu, tfn 0295 016 938

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: specialplanerare Maria Valtokari, tfn 0295 017 596

Regionförvaltningsverket i Lappland: jurist Juha Lämsä, tfn 0295 017 370

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör Seppo Luotola, tfn 0295 018 091

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör Seppo Luotola, tfn 0295 018 091

fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad