Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda 
tillståndsärenden inom social- och hälsovården i september och oktober 2018

Södra Finland

I bilagan finns en förteckning över Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda tillståndsärenden inom social- och hälsovården i september och oktober 2018.

Regionförvaltningsverket styr och övervakar de privata socialtjänsterna samt upprätthåller, som tillståndsmyndighet, det nationella registret för behandling och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden.

De yrkesutövare som enligt lag ska ha tillstånd, exempelvis läkare, samt de privata producenterna av social- och hälsovårdstjänster, skall söka tillstånd eller göra anmälan om sin verksamhet. Tillståndsmyndigheten godkänner den och inför den i sitt register.

Tillstånds- och registreringsbeslut samt anhängiggjorda tillståndsärenden inom social- och hälsovården i september och oktober 2018, (på finska)


Ytterligare uppgifter:
överinspektör Anne Hämäläinen
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland

 


Uppdaterad